Title: Nová sociální média v personálním managementu
Other Titles: New social media in personal management
Authors: Šilhánková, Markéta
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28329
Keywords: sociální média;sociální sítě;personální management;lidské zdroje;facebook;linkedin
Keywords in different language: social media;social network;personal management;human resources;facebook;linkedin
Abstract: Předložená diplomová práce pojednává o současném využívání sociálních médií v personálním řízení. V první části je provedena analýza současných trendů v oblasti řízení lidských zdrojů a sociálních médií. Jsou zde nalezeny možnosti využití sociálních médií v personálních činnostech. V druhé části práce je představena společnost Korn Ferry Hay Group. Jsou zde vymezeny hlavní personální činnosti společnosti s důrazem na využívání sociálních médií. Využívání sociálních sítí v personálním managementu společnosti je srovnáno s konkurenčními společnostmi v České republice na základě vlastního průzkumu. V závěru práce jsou provedeny návrhy oblastí pro další využívání sociálních médií v podniku.
Abstract in different language: This diploma thesis is about current usage of social media in personal management. The first part of this thesis analyses current trends in human resources and social media. It focuses on HR activities which can be capitalized on social media . The second part of this thesis presents the company Korn Ferry Hay Group and describes HR activities of the company with emphasis on social media use. The usage of social media in HR management of Korn Ferry Hay Group company is then compared with other companies in Czech republic based on my own survey. In conclusion of this thesis there are suggestions on further options of social media usage in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Silhankova.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
DP_Silhankova_VP.PDFPosudek vedoucího práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
DP_Silhankova_OP.PDFPosudek oponenta práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
DP_Silhankova.PDFPrůběh obhajoby práce1,17 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.