Název: Vypracování rusko-českého valenčního slovníku sloves, užívaných v odborných textech se zaměřením na oblast komerční sféry
Další názvy: Elaboration of the Russian-Czech verb-valence dictionary used in academic texts focusing on the commercial sector
Autoři: Kračmerová, Halka
Vedoucí práce/školitel: Golčáková, Bohuslava
Oponent: Urieová, Libuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2847
Klíčová slova: valentnost;sloveso;ruština;slovník
Klíčová slova v dalším jazyce: valence;verb;Russian;dictionary
Abstrakt: Práce je zaměřena na problematiku valentnosti ruských sloves a vytvoření rusko-českého valenčního slovníku sloves, užívaných v odborných textech se zaměřením na oblast komerční sféry. Součástí práce je i rusko-český valenční slovník sloves, který obsahuje 304 hesel a 709 příkladů.
Abstrakt v dalším jazyce: The work focuses on the problematics of the valence of Russian verbs and the creation of the Russian-Czech verb-valence dictionary used in academic texts focusing on the commercial sector. The work also includes the Russian-Czech verb-valence dictionary, which contains 304 entries and 709 examples.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kracmerova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0013.PDFPosudek vedoucího práce669,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0014.PDFPosudek oponenta práce553,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0015.PDFPrůběh obhajoby práce210,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2847

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.