Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. (2015) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 15 z 15
Holoubková, Jana
Úvodní strany

Vachudová, Květoslava , Boudová, Simona
Psychosociální centrum onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň

Týmlová, Pavlína , Kroupová, Pavlína
Problematika domácího násilí a postoj všeobecných sester

Táborská, Simona , Šípová, Simona
Povědomí veřejnosti o problematice dekubitů

Schönbauerová, Andrea , Boledovičová, Mária
Návštěvní služba u novorozenců a kojenců z pohledu sester pracujících v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost

Puškárová, Nikola
Podkožní podávání infuzí v praxi

Olišarová, Věra , Tóthová, Valérie , Šedová, Lenka , Maňhalová, Jana
Vliv nadváhy a obezity na sebepojetí u romské minority

Martinek, Lukáš , Tóthová, Valérie
Práce a studium v souvislosti s pohybovou aktivitou

Maňhalová, Jana , Tóthová, Valérie
Vliv pozitivních pocitů na subjektivně vnímanou kvalitu života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Kvapilová, Bára
Vliv Alice Masarykové na vývoj ošetřovatelství

Kaas, Jiří , Tóthová, Valérie
Vliv únavy na vykonávání každodenních činností u pacientů s revmatoidní artritidou

Hejduková, Kristina , Kocurová, Jana
Kulturní odlišnosti v poskytování ošetřovatelské péče

Červenková, Zuzana , Černohorská, Iveta
Důvody pro celoživotní vzdělávání v certifikovaném kurzu mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

Burišková, Klára , Rogalewicz, Vladimír , Ošťádal, Petr
Health technology assesment jako nástroj k posouzení efektivity zdravotnických technologií - praktické využití při stanovení nákladové efektivity extrakorporální kardiopulmonální resuscitace

Babková, Marcela , Horová, Jana
Deník odborné praxe jako nástroj efektivní praktické výuky studentů navazujícího magisterského studia

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 15 z 15