Název: Návrh prostorového uspořádání a analýza materiálových toků lakovacího střediska
Další názvy: Design layout and material flow analysis of the paint shop
Autoři: Polena, Antonín
Vedoucí práce/školitel: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Kunžwart Jan, Ing.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31359
Klíčová slova: lakovací linka;layout;materiálový tok;abc analýza;sankeyův diagram
Klíčová slova v dalším jazyce: painting line;layout;material flow;abc analysis;sankey diagram
Abstrakt: Tato práce řeší problematiku prostorového uspořádání a vložení nové lakovací linky do prostoru stávající lakovny ve firmě INOTECH ČR spol. s r.o. Teoretická část je zaměřena na problematiku prostorového řešení, popis aktuálního stavu lakovny, analýzu zásob a stávajících lakovacích linek. V praktické části jsou kapacitní výpočty, navrženy nové varianty řešení prostorového uspořádání lakovacích linek a zásobování lakovacích linek. U každé varianty je zmapován materiálový tok, který je klíčový pro zhodnocení navržených variant.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper is studying the proposal of the layout and insert a new paint line in the space of existing paint shop in the company´s INOTECH ČR s.r.o. The theory part is focused on the issues of layout solutions, current state of the existing paint, stock analysis and painting lines. In the practical part, there are capacity calculations, proposal for different solutions of possible set up of the painting lines and supplying painting lines. The flow of the materials is described with each variation suggested, which is decisive for the evaluation of proposed options.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Polena_2018.pdfPlný text práce9,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni_vedouciho_DP_Polena.pdfPosudek vedoucího práce554,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_DP_Polena.pdfPosudek oponenta práce716,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_DP_Polena.pdfPrůběh obhajoby práce443,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31359

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.