Title: Návrh prostorového uspořádání při změně výrobního programu
Other Titles: Layout design due to production program changes
Authors: Pribol, Robert
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Miller Antonín, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31368
Keywords: layout;návrh;prostorové uspořádání;optimální řešení;výrobní systém;materiálový tok;formula sae
Keywords in different language: layout design;optimal solution;production system;material flow;formula sae
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem prostorového uspořádání výrobního systému pro výrobu formulí. V teoretické části jsou popsány pravidla postupování při návrhu. V části praktické je pak návrh uskutečněn a je představeno optimální řešení.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with layout design of production system for racing cars. The theoretical part describes the rules of the design process. These rules are used in the practical part for the layout design. Finally, the optimal solution is presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Robert_Pribol.pdfPlný text práce6,27 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_DP_Pribol.pdfPosudek vedoucího práce544,57 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Pribol_001.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Pribol_001.pdfPrůběh obhajoby práce537,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.