Název: Petr Procházka, biografie československého a českého reprezentanta v rychlostní kanoistice
Další názvy: Petr Prochazka, biography of czechoslovakia and czech national team member in canoe sprint
Autoři: Procházka, Ivan
Vedoucí práce/školitel: Zeman Radek, Mgr.
Oponent: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31754
Klíčová slova: rychlostní kanoistika;kánoe;biografie;petra procházka
Klíčová slova v dalším jazyce: canoe sprint;canoe;biography;petr prochazka
Abstrakt: Biografie zaměřená na kariéru dlouholetého reprezentanta v rychlostní kanoistice Petra Procházku. Práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části je rozebrána rychlostní kanoistika zaměřená především na kategorii kánoe. V praktické části je rozebrán nejen sportovní život Petra Procházky. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány současnému životu Petra Procházky.
Abstrakt v dalším jazyce: A biography focused on the career of a longtime representative in canoe sprint by Petr Procházka. The thesis is divided into two parts theoretical and practical. In the theoretical part, the canoe sprint is focused mainly on the canoe category. In the practical part is not only the sporting life of Petr Procházka. The last two chapters are devoted to the present life of Petr Procházka.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Ivan Prochazka_2018.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazka I. - V.pdfPosudek vedoucího práce130,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazka I. - O.pdfPosudek oponenta práce156,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazka I. .pdfPrůběh obhajoby práce53,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31754

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.