Název: Vývoj a technika plaveckého způsobu kraul (videoprogram)
Další názvy: Development and technique of crawl (video)
Autoři: Bušauerová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Zeman Radek, Mgr.
Oponent: Charvát Luboš, Mgr.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31758
Klíčová slova: vývoj;plavání;plavecký způsob;technika;kraul
Klíčová slova v dalším jazyce: development;swimming;technique of crawl
Abstrakt: Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V písemné části se zabývá charakteristikou samotného plaveckého způsobu kraul. Dále se věnuje historii, vývoji a technice plaveckého způsobu až po současnost. Hlavním cílem této práce je videomateriál, který je zaměřen na vývoj plavecké techniky, znázorňuje etapy plaveckého způsobu kraul.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis consists of two parts. In the written part it deals with the characteristic of the swimming method the crawl. It also deals with the history, development and technique of the swimming method up to the present. The main aim of this work is video material which is focused on the development of swimming technique the crawl.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Busauerova Nikola.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Busauerova - V.pdfPosudek vedoucího práce121,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Busauerova - O.pdfPosudek oponenta práce123,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Busauerova.pdfPrůběh obhajoby práce51,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31758

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.