Title: Vliv změny řezné rychlosti na tvarovou přesnost dokončené plochy
Other Titles: The effect of variable cutting speed on profile accuracy of finished surface
Authors: Jásek, Ondřej
Advisor: Hnátík Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Kutlwašer Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32421
Keywords: dokončovací frézování;tvarové frézování;cam;konstantní řezná rychlost;rozměrová přesnost;vliv změny otáček
Keywords in different language: finishing milling;profile milling;cam;constant cutting speed;dimensional accuracy;the effect of changes in revolution per minute
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na dokončování šikmých ploch frézováním. Pojednává o frézovacích strategiích a cílem je zjištění vlivu velikosti konstantní řezné rychlosti na tvarovou přesnost obrobené plochy. Hodnocení bylo provedeno na základě drsnosti povrchu, řezných sil a rozměrové přesnosti.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on finishing milling of oblique surfaces. Deal about milling strategies and the aim is find the effect of size of constant cutting speed on profile accuracy of machined surface. Examine was executed on the basis of the surface roughness, cutting forces and profile accuracy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Jasek_Vliv zmeny rezne rychlosti na tvarovou presnost dokoncene plochy.pdfPlný text práce5,62 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP - Jasek.PDFPosudek oponenta práce514,3 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Jasek.PDFPosudek vedoucího práce261,38 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Jasek.PDFPrůběh obhajoby práce205,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32421

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.