Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFatková Gabriela, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorMrázek, Ondřej
dc.contributor.refereeHirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-9-3
dc.date.accessioned2019-03-15T10:23:44Z-
dc.date.available2018-7-4
dc.date.available2019-03-15T10:23:44Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-7-12
dc.identifier77475
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32959
dc.description.abstractV bakalářské práci se budu věnovat migrantům z oblasti Banátu, kteří nyní žijí v České republice. Zaměřím se na společenské akce, které organizují a na ně navázané formování svébytné identity pomocí terénního výzkumu a polostrukturovaných rozhovorů. Díky vytipovaným informátorům, kteří se daných akcí zúčastňují, budu zaznamenávat jejich průběh, přípravu a způsob financování.cs
dc.format32 s. (61 797 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbanátcs
dc.subjectspolečenské večerycs
dc.subjectreemigracecs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectmultikulturismuscs
dc.subjectetnická identitacs
dc.subjectsvébytná identitacs
dc.subjectetnicitacs
dc.titleFormování svébytné identity migrantů z Banátu pomocí tanečních večerůcs
dc.title.alternativeFormation of the unique identity of migrants from Banat through dance eveningsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedIn the bachelor thesis I will deal with migrants from Banat, who lives in the Czech Republic. I will focus on social events organized by them and the formation of their own identity through field research and semi-structured interviews. Thanks to the selected informants who participate in the events, I will record their progress, preparation and method of financing.en
dc.subject.translatedbanaten
dc.subject.translatedsocial eveningsen
dc.subject.translatedre-emigrationen
dc.subject.translatedcultureen
dc.subject.translatedmulticulturalismen
dc.subject.translatedethnic identityen
dc.subject.translatedunique identityen
dc.subject.translatedethnicityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Mrazek, Formovani svebytne identity banatskych Cechu .pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Mrazek_posudek vedouciho zari 2018.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Mrazek_posudek oponenta zari 2018.pdfPosudek oponenta práce676 kBAdobe PDFView/Open
Mrazek_prubeh obhajoby_zari 2018.pdfPrůběh obhajoby práce389,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.