Title: Nabídka rychlého občerstvení na školách
Other Titles: Fast food offering in schools
Authors: Palikarská, Jana
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Klimtová Václava, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32982
Keywords: rychlé občerstvení;výživa dětí;stravovací režim;obezita;střední školy;školní bufety;potravinové automaty;nápojové automaty
Keywords in different language: fast food;children diet;eating regime;obesity;high schools;school buffet;vending machines
Abstract: Diplomová práce se zabývá nabídkou rychlého občerstvení na středních školách. Text této páce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována pojmu rychlé občerstvení, jeho historii a vlivu na lidské zdraví. Druhá kapitola se zabývá výživou dětí, jejím významem pro zdraví a také zásadami zdravé výživy. V poslední kapitole teoretické části je popsána organizace stravování ve školách. Praktická část práce je věnována výzkumnému šetření, které je zaměřeno na nabídku občerstvení na středních školách. Cílem je zmapovat, jaká je nabídka bufetů a automatů na středních školách v Plzeňském kraji a zda je součástí této nabídky rychlé občerstvení.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the issue of fast food offering in high schools. The content of the thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is divided into three chapters. The first one deals with the term fast food, its history and its influence on human health. The second chapter is focused on health and proper diet for children and its impact on their health. The last chapter of the theoretical part deals with the organization of catering in schools. The practical part is dedicated to fast food offering survey. The main goal is to depict the fast food offering in high schools in the Pilsen region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nabidka rychleho obcerstveni na skolach.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Palikarska-oponent.pdfPosudek oponenta práce416,87 kBAdobe PDFView/Open
Palikarska-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce645,19 kBAdobe PDFView/Open
Palikarska-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce236 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32982

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.