Title: Srovnání exekučního a vykonávacího řízení
Other Titles: Comparison of execution and enforcement procedures
Authors: Jursík, Pavel
Advisor: Wolfová Jitka, JUDr.
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33392
Keywords: výkon rozhodnutí;exekuční řízení;občanský soudní řád;exekuční řád;náklady řízení;exekučný poriadok
Keywords in different language: enforcement procedure;execution procedure;code of civil procedure;code of distrain procedure;costs of procedure
Abstract: Předkládaná diplomová práce je sepsána na téma "Srovnání exekučního a vykonávacího řízení". Diplomová práce je rozdělena do tří částí, které se dále člení na pět hlavních kapitol. V první a druhé části se věnuji popisu a srovnání předpokladů a nákladů obou typů řízení. Ve třetí části je srovnána efektivita vykonávacího a exekučního řízení a dále jsou zde popsány nejvýraznější změny, které přinesla novela exekučního řízení na Slovensku.
Abstract in different language: The topic of my Master's thesis is "Comparison of Distrain and Enforcement Procedures". The Master's thesis is divided into three basic parts, further divided into five main chapters. In the first and the second part are compared and described prerequisites and costs of both procedures. The third part describes the effectiveness of enforcement and distrain procedures. This part also deals with legal rules for the distran procedure in Slovakia, which were widely amended with effect from 2017.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_ pra_ce_tisk.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Jursik.pdfPosudek oponenta práce971,33 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Jursik.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Jursik.pdfPrůběh obhajoby práce260,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33392

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.