Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorJarošová, Jiřina
dc.contributor.refereeMiňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
dc.date.accepted2019-6-13
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:32Z-
dc.date.available2016-12-21
dc.date.available2020-07-17T13:41:32Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-6-26
dc.identifier73073
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37437-
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na neurotizující faktory na 2. stupni základní školy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část má tři kapitoly. První kapitola se zabývá otázkou neuroticismu, jeho etiologií a projevy a klasifikací neurotických poruch. Druhá obsahuje sociální a psychologickou charakteristiku období adolescence. Poslední kapitola popisuje zdroje školní zátěže. Praktická část obsahuje vlastní výzkum. Použili jsme dva psychologické dotazníky s cílem zjistit míru neurotičnosti u žáků a různé neurotizující faktory. Všechny výsledky šetření jsou vyhodnoceny graficky, možné příčiny jsou slovně popsány a statisticky ověřeny.cs
dc.format63s.(77225 znaků), příl. 16s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectneuroticismuscs
dc.subjectadolescencecs
dc.subjectškolní zátěžcs
dc.subjectneurotizující faktorycs
dc.titleNeurotizující faktory na 2. stupni základní školycs
dc.title.alternativeNeuroticism Factors at the Second Level of Primary Schoolen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on neuroticism factors of the pupils at the second level of the primary school. The work is divided in the theoretical and practical part. The theoretical part has got three chapters. The first chapter deals with the issue of the neuroticism, its etiology and impacts and with the classification of the neurotic disorders. The second one contains social and psychological characteristic of the adolescence period. The last chapter describes sources of school load. The practical part of the thesis includes own research. We used two psychological questionnaires with the aim to find out the pupil´s level of the neuroticism and different neuroticism factors. All results of the research are graphically evaluated, possible causes are verbally described and statistically verified.en
dc.subject.translatedneuroticismen
dc.subject.translatedadolescenceen
dc.subject.translatedschool loaden
dc.subject.translatedneuroticism factorsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jarosova Jirina.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFView/Open
Jarosova-oponent.pdfPosudek oponenta práce682,71 kBAdobe PDFView/Open
Jarosova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce657,12 kBAdobe PDFView/Open
Jarosova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce195,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.