Název: Procesní modelování vybraného procesu v podniku
Další názvy: Process modelling of chosen process in the company
Autoři: Mičanová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Ulrych Zdeněk, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37573
Klíčová slova: proces;model;analýza procesu;simulace podnikových procesů;aris
Klíčová slova v dalším jazyce: process;model;analysis of the process;simulation of the business processes;aris
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zabývá analýzou a simulací vybraného procesu v podniku Kdynium a. s. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy, které souvisí s řešenou problematikou. V praktické části je nejdříve představena společnost, následně je popsán a vymodelován vybraný proces včetně dílčích procesů. Dále je provedena simulace, která slouží k ověření efektivity procesu. Na základě výsledků simulace jsou navrženy změny vedoucí ke snížení celkové doby zpracování vybraného procesu a zvýšení počtu vyřešených výstupů procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on analysis and simulation of the chosen process in Kdynium a. s. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part are characterized by basic concepts that are related to the issue. In the practical part is first introduced the company and then the chosen process, including partial processes, is described and modelled. Simulation is being performed after that to verify effectivity of process. Based on the results of the simulation, changes leading to a reduction in the overall processing time of the selected process and an increase in the number of solved process outputs are being made.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Micanova_Kristyna.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Micanova_VP.pdfPosudek vedoucího práce131,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Micanova_OP.pdfPosudek oponenta práce227,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Micanova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce42,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37573

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.