Název: Ekologické zemědělství v regionu Plzeň-jih
Další názvy: Ecological Agriculture in Region Plzeň-jih
Autoři: Gregorová, Jindřiška
Vedoucí práce/školitel: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Oponent: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37754
Klíčová slova: ekologické zemědělství;problémy rozvoje;ekologičtí zemědělci;plzeň-jih
Klíčová slova v dalším jazyce: ecological agriculture;problems of development;ecological farmers;region plzeň-jih
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku ekologického zemědělství v regionu Plzeň-jih z. V teoretické části je vymezen pojem ekologického zemědělství. Teoretická část dále popisuje právní úpravu ekologického zemědělství a jeho principy, ekologické zemědělství v České republice a jeho vývoj, dotace, problémy ekologického zemědělství, Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství a také trendy ekologického zemědělství v ČR. V praktické části je pak popsána geografická charakteristika regionu Plzeň-jih, charakterizováno ekologické zemědělství v tomto regionu a popsány problémy rozvoje. Praktická část také zahrnuje popis hospodaření ekologických zemědělců v regionu Plzeň-jih, dále jejich uplatnění na trhu, propagaci (jak svojí, tak i ekologického zemědělství) a iniciativu pro ekologické hospodaření z pohledu zemědělských subjektů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the characteristic of ecological agriculture in Region Plzeň-jih. In the theoretical part is defined the concept of ecological agriculture. The theoretical part further describes legislation of the ecological agriculture and its principles, ecological agriculture in the Czech Republic and its development, subsidies for ecological agriculture, problems of the development of ecological agriculture in the Czech Republic, Action Plan of the Czech Republic for the Development of Organic Farming (2016 - 2020) and trends of ecological agriculture in the Czech Republic. The practical part defines the geographical characteristic of the region Plzeň-jih, characterises ecological agriculture in this region and describes the problems of the development of ecological agriculture in the region Plzeň-jih. Practical part also describes farming of ecological agriculturists in the region Plzeň-jih, their market assertion, propagation (of farmers and ecological agriculture) and the initiative for ecological farming from ecological subjects' perspective.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_EZ_Gregorova.pdfPlný text práce16,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gregorova.pdfPosudek oponenta práce158,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Formular_BP_vedouci­_Gregorova.pdfPosudek vedoucího práce166,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gregorova_0.pdfPrůběh obhajoby práce76,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37754

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.