Title: Mezolit v Súdánu.
Other Titles: Mesolithic in Sudan.
Authors: Rosenbaumová, Anežka
Advisor: Friedl Lukáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Pankowská Anna, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37858
Keywords: mezolit;súdán;nil;kosterní pozůstatky;subsistenční strategie;tělesná zátěž;rekonstrukce
Keywords in different language: mesolithic;sudan;nile;skeletal remains;subsistence strategy;physical load;reconstruction
Abstract: Cílem práce bude provést literární rešerši k tématu subsistenčních strategií epipaleolitu a mezolitu severovýchodu Afriky tak, aby tato práce mohla být následně využita pro rekonstrukci pracovní zátěže populace ze Sabaloky.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to carry out a literature search on the topic of subsistence strategies of the epipaleolithic and mesolithic of the Northeast Africa so that this work can be subsequently used for reconstruction of the workload of the Sabaloka population.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_rosenbaumova.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Rosenbaumova_posudek vedouciho zari 2019.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Rosenbaumova_posudek oponenta zari 2019.pdfPosudek oponenta práce953,74 kBAdobe PDFView/Open
Rosenbaumova_prubeh obhajoby zari 2019.pdfPrůběh obhajoby práce329,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.