Title: Činnost a marketingové aktivity vybraného poskytovatele služeb v oblasti sportu
Other Titles: Activities and marketing of a selected service provider in the field of sport
Authors: Bernat, Michal
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40115
Keywords: marketingové aktivity;marketingový mix ve sportu;sport v plzni;tj slavia vš plzeň
Keywords in different language: marketing activities;marketing;marketing mix in sport;sport in pilsen;tj slavia vš plzeň
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit činnosti a marketingové aktivity vybraného poskytovatele služeb v oblasti sportu, zhodnotit zjištěné poznatky a navrhnout doporučení pro zlepšení marketingových aktivit vybraného subjektu. Teoretická část se zaměřuje na seznámení s problematikou sportu, charakterizuje sport jako ekonomický statek, uvádí základní informace o organizaci a financování sportu v ČR a charakterizuje nástroje marketingového mixu ve sportu. Empirická část práce zkoumá subjekt TJ Slavia VŠ Plzeň, jeho činnosti a marketingové aktivity. Závěr práce je věnován doporučení pro další praxi v oblasti marketingové komunikace
Abstract in different language: The aim of this thesis is to evaluate marketing activities and operations of selected services provider in the field of sport. Another part of this goal is to evaluate gathered information and to suggest a solution for further practice. Theoretical part is focused on the topic of sport. It describes sport as goods and then it describes organizations financing sport in the Czech Republic. It also demonstrates what kind of features of marketing mix can be used in sport. Empirical part examines the subject of TJ Slavia VS Plzen and its marketing activities. The thesis conclusion is devoted to a recommendation for other practices in marketing communication.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_FEK_Bernat_Michal.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Bernat_Michal_v.pdfPosudek vedoucího práce126,17 kBAdobe PDFView/Open
Bernat_Michal_o.pdfPosudek oponenta práce224,08 kBAdobe PDFView/Open
Bernat_p.pdfPrůběh obhajoby práce70,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.