Title: Moderní technologie ve službách cestovního ruchu
Other Titles: Modern technologies in tourism services
Authors: Fiala, Zbyněk
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Štumpf Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40122
Keywords: cestovní ruch;informační a komunikační technologie;cestovní kanceláře;cestovní agentury;internet;zájezdy
Keywords in different language: tourism;information and communication technology;travel agencies;internet;tours
Abstract: Práce se zabývá zejména všeobecnými obchodními podmínkami cestovních kanceláří, využíváním technologií zákazníky cestovních kanceláří a možností zájezdy podstoupit jiným osobám. Práce se skládá ze dvou částí, teoretická a praktická. Teoretická část je zaměřena na cestovní ruch jako takový, na technologie využívané v cestovním ruchu a poslední kapitola se zabývá zájezdy. Na teoretickou část navazuje praktická část, která analyzuje obchodní podmínky cestovních kanceláří a zjišťuje postoje respondentů k různým otázkám.
Abstract in different language: Hereby presented work is focused on the general business conditions of travel agencies, the use of technology by customers of travel agencies and the attitude towards reselling tours owned by customers of the travel agencies to other persons. The thesis consists of two big sections, theoretical section and practical section. The theoretical part is more focused on tourism in general, technologies used in tourism and the last chapter is about tours above all. The theoretical part is followed by a practical part that analyses the business conditions of travel agencies and ascertains the attitudes of respondents to various questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Moderni technologie ve sluzbach cestovniho ruchu_Zbynek Fiala.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Fiala_Zbynek_v.pdfPosudek vedoucího práce228,01 kBAdobe PDFView/Open
Fiala_Zbynek_o.pdfPosudek oponenta práce123,54 kBAdobe PDFView/Open
Fiala_p.pdfPrůběh obhajoby práce101,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.