Title: Strategická analýza a návrh možné strategie organizace
Other Titles: Strategic analysis and suggestion of possible organization strategy
Authors: Kováčiková, Gabriela
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40472
Keywords: strategický plán;strategická analýza;finanční plán;analýza rizik;strategické scénáře
Keywords in different language: strategic plan;strategic analysis;financial plan;analysis of risks;strategic scenarios
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na vytvoření strategické analýzy organizace Magna Automotive (CZ) s.r.o. Práce začíná představením společnosti, vyjmenováním jejích základních údajů. Dále jsou představena strategická východiska, a je provedena analýza prostředí společnosti, a na základě této analýzy je společnosti navržena možná strategie. Poté je sestaven strategický plán pro období 2020-2022. Pro toto období je dále sestaven finanční plán společnosti. Další část této práce se zaměřuje na analýzu rizik společnosti, a identifikování rizikových faktorů, které ohrožují naplnění strategického plánu, a tvorbu scénářů.
Abstract in different language: This thesis is focused on creating strategic analysis for company Magna Automotive (CZ) ltd. The work begins by introduction company, and naming their main details. Continuing with introduction of strategic planning, and an analysis of the environment of the company is performed, based on this analysis of the company the possible strategy is proposed. After that the strategic plan for the period 2020-2022 is compiled. For this period is made financial plan for the company. The next part of this work is focused on analysis of risks for the company, and identifying risk factors, which are threatening strategic plan and creating scenarios.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova__prace_KOVACIKOVA.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kovacikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce223,1 kBAdobe PDFView/Open
Kovacikova_Gabriela_o.pdfPosudek oponenta práce224,4 kBAdobe PDFView/Open
Kovacikova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce43,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.