Title: Zákon o vyrovnanom rozpočte vo svete, respektive v ČR
Other Titles: Balanced budget act in the world and in Czech republic
Authors: Strmenský, Tomáš
Advisor: Bárková, Dana
Referee: Kotlas, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4072
Keywords: fiskální pravidlo;veřejný dluh;zákon o vyrovnaném rozpočtu
Keywords in different language: fiscal rule;public debt;balanced budget act
Abstract: Diplomová práca sa zaoberá vývojom fiškálnych pravidiel, medzi ktoré patrí aj Zákon o vyrovnanosti rozpočtu. V prvej kapitole by som chcel uviesť v krátkosti deficitné správanie krajín posledných dekád, v druhej kapitole by som hneď nadviazal trendami pri prijatých fiškálnych pravidlách, ich charakteristiky, alebo napr. aké predpoklady by mala krajina spĺňať pri prijímaní fiškálneho pravidla. V 3. kapitole sa chcem zamerať na fiškálne pravidlá vybraných krajín ako sú napr. Fínsko, USA, Nemecko alebo Chile a podrobnejšie by som chcel analyzovať fungovanie Švajčiarskeho pravidla zakotveného aj v ústave.
Abstract in different language: Thesis deals with the fiscal rules including Balanced budget act. In the first chapter I would like to briefly mention deficit spending of the countries in last decades. The second chapter adds characteristics of trends in adopted fiscal rules, as well as the preconditions for them to introduce a fiscal rule. In the third chapter I would like to address fiscal rules in selected countries like Finland, USA, Germany or Chile and analyze the mechanism of the swiss rule anchored in the constitution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACA- Tomas Strmensky.pdfPlný text práce621,8 kBAdobe PDFView/Open
SCAN0948_000.pdfPosudek vedoucího práce67,67 kBAdobe PDFView/Open
SCAN0947_000.pdfPosudek oponenta práce42,81 kBAdobe PDFView/Open
SCAN0949_000.pdfPrůběh obhajoby práce47,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.