Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSzachtová Alena, PhDr.
dc.contributor.authorMoulisová, Nikola
dc.contributor.refereeKubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-22
dc.date.accessioned2020-11-10T00:32:22Z-
dc.date.available2018-12-6
dc.date.available2020-11-10T00:32:22Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-24
dc.identifier80152
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40763-
dc.description.abstractTato diplomová práce zjišťuje, v jaké míře se pedagogičtí pracovníci setkávají se šikanou, s kterými typy šikany a jak jsou celkově připraveni řešit případnou šikanu. První část diplomové práce je věnovaná teoretickým poznatkům o šikaně. Zabývá se teorií agrese, jejími příčinami, vývojem šikany a postupy při jejím řešení. Praktická část je zaměřena na zkušenosti učitelů základních škol se šikanou a zpracovává výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 63 respondentů.cs
dc.format78 s. (123 920 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectšikanovánícs
dc.subjectřešení šikanycs
dc.subjectpostoj učitelůcs
dc.subjectzákladní školycs
dc.subjectvýskyt šikanycs
dc.subjectteorie agresecs
dc.subjectpreventivní opatření.cs
dc.titleVýskyt a řešení šikany na základní školecs
dc.title.alternativeOccurrence and resolution of bullying at primary schoolen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis investigates the extent to which teaching staff encounter with bullying, what types of bullying and how they are generally prepared to deal with possible bullying. The first part of the thesis is devoted to theoretical knowledge about bullying, dealing with the theory of aggression, its causes, the development of bullying and the procedures for its solution. The practical part focuses on the experience of primary school teachers with bullying and processes the results of a questionnaire survey involving 63 respondents.en
dc.subject.translatedbullyingen
dc.subject.translateddealing with bullyingen
dc.subject.translatedattitudes of teachersen
dc.subject.translatedprimary schoolsen
dc.subject.translatedthe occurrence of bullyingen
dc.subject.translatedtheory of aggressionen
dc.subject.translatedpreventive measures.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce4,94 MBAdobe PDFView/Open
Moulisova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce621,32 kBAdobe PDFView/Open
Moulisova_oponent.pdfPosudek oponenta práce680,23 kBAdobe PDFView/Open
Moulisova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce254,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.