Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHlaváček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorStraková, Monika
dc.date.accepted2020-9-1
dc.date.accessioned2020-11-10T00:36:32Z-
dc.date.available2019-6-13
dc.date.available2020-11-10T00:36:32Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-29
dc.identifier81312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41439-
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na historii zvonů instalovaných v sakrálních stavbách největších měst Plzeňského kraje. Zvony jsou zde popsány od procesu jejich vzniku až po instalaci na kostelní věž. Práce se věnuje popisu částí zvonů, jejich vlastnostem a výzdobě. Část práce se zabývá historií zvonařského řemesla od tzv. zlatého věku až po úpadek v době pobělohorské a v době světových válek. Práce je věnována především konkrétním zvonům z vybraných sakrálních staveb Plzeňského kraje. Pro vypracování této práce byly zvoleny ty stavby, které jsou považovány za dominanty daného města. Tato část práce popisuje zvony doložené od existence stavby. Rovněž je zde zjišťováno, jak moc jsou zvony důležité nejen pro křesťanskou část obyvatelstva.cs
dc.format62 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectzvonycs
dc.subjectkampanologiecs
dc.subjectřemeslocs
dc.subjectzvonařcs
dc.subjectsakrální stavbycs
dc.subjectkostelní věžcs
dc.subjectrekvizicecs
dc.subjectplzeňský krajcs
dc.titleZvony v sakrálních stavbách Plzeňského krajecs
dc.title.alternativeBells of the sacral buildings of the Pilsen regionen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogice
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis is dedicated to history of bells which are install in the sacral buildings of the Pilsen region. Bells are described from a process of their creation to an installment in a steeple. This work is dedicated to a description of parts of bells, their qualities and their decoration. One part of this thesis is dedicated to a history of campanology handicraft from so-called the golden era of this craft to a decadence in the era after the battle of White Mountain and during two world wars. This work is especially dedicated to specific bells from selected sacral buildings in the Pilsen region. Each sacral building was selected according to its importance to the town. This part of this work describes bells which are documented after the building had been founded. This part also shows how much were bells important not only for christian part of population.en
dc.subject.translatedbellsen
dc.subject.translatedcampanologyen
dc.subject.translatedhandicraften
dc.subject.translatedcampanologisten
dc.subject.translatedsacral buildingsen
dc.subject.translatedsteepleen
dc.subject.translatedimpressmenten
dc.subject.translatedpilsen regionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zvony v sakralnich stavbach Plzenskeho kraje.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Strakova V.pdfPosudek vedoucího práce117,2 kBAdobe PDFView/Open
Strakova O.pdfPosudek oponenta práce94,62 kBAdobe PDFView/Open
Strakova P.pdfPrůběh obhajoby práce29,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.