Title: Činnost Českého domu v Moskvě
Other Titles: The activity of Czech House in Moscow
Authors: Voříšková, Ludmila
Advisor: Pešková Michaela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41450
Keywords: český dům v moskvě;činnost českého domu;česká centra
Keywords in different language: czech house in moscow;the activity of czech house;czech centres
Abstract: Cílem bakalářské práce s názvem Činnost Českého domu v Moskvě bylo seznámení s činnostmi Českého domu Moskva a postavením mezi ostatními Českými centry a domy ve světě. Práce se skládá z pěti kapitol: Představení Českých center a jejich činnosti, České centrum - Český dům Moskva,služby poskytované Českým centrem - Český dům Moskva, získaná ocenění Českého domu Moskva, kulturní akce, které Český dům Moskva od roku 2012 po současnost pořádá. Praktická část byla zaměřena na srovnání postavení Českého domu v porovnání s ostatními centry v období tří let (2015-2017).Zde jsem porovnávala, jak si stojí Moskva z pohledu návštěvnosti, počtu akcí, pořádání jazykových kurzů a počtu delegátů z ČR. Dále jsem prováděla výzkum pomocí dotazníku,obsahoval 10 otázek, které byly vyhodnoceny pomocí grafů.
Abstract in different language: Goal of this bachelor's work "Activity of The Czech House in Moscow" was acquaintance people with activities of The Czech House in Moscow and it's position between Czech Centers and Houses around the world. This work has five chapters: Czech Centers and Their Activities, Czech Center - Czech House Moscow, Services provided by the Czech Center - Czech House Moscow, awarded Czech House of Moscow, cultural events organized by the Czech House of Moscow since 2012. In Practical Part which was focused on comparing Czech House with other houses in 3 years (2015-2017). I have compared the position of Moscow in visiting, amount of events, organizing language courses and amount of delegates from CZK. Also I've made an electronic inquirer and send it to 40 people. Inquirer had 10 questions which were rated with those graphs
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cinnost Ceskeho domu v Moskve.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Pesk_Voriskova.pdfPosudek vedoucího práce742,44 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Svob_Voriskova.pdfPosudek oponenta práce997,6 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Voriskova.pdfPrůběh obhajoby práce343,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.