Title: Modelování cévního řečiště jater s využitím kombinace snímků z trojrozměrných lékařských zobrazovacích metod
Other Titles: Liver vascular system modeling using combination of volumetric imaging methods data
Authors: Duspiva, Ondřej
Advisor: Jiřík Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Hrúz Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41526
Keywords: registrace obrazových dat;segmentace cévního recište;rigid-body transformace;afinní transformace;non-rigid body transformace;b-spline;region grow;narustání oblastí;frangiho filtr;itk;lisa
Keywords in different language: images registration;liver vascular system segmentation;rigid-body transformation;affine transformation;non-rigid body transformation;b-spline;region grow;frangi's filter;itk;lisa
Abstract: Tato práce se zabývá segmentací cévního recište v játrech z trojrozmerných obrazových dat. Mapuje metody pocítacového videní vhodné pro segmentaci a registraci cévního recište jater, vcetne metod pro predzpracování obrazových dat. V práci jsou porovnány registracní metody využívající rigid body, non-rigid body a afinní transformace. Dále jsou popsány segmentacní metody detekce hran, prahování, narustání oblastí a metody založené na zkoumání okolí obrazového bodu. Soucástí práce je vlastní návrh metody pro registraci CT snímku a následnou segmentaci cévního recište v játrech.
Abstract in different language: This thesis focuses on the liver vascular system segmentation using volumetric image data. It charts methods of computer vision applicable for registration and vessels segmentation, including methods for images preprocessing. In the thesis, rigid body, non-rigid body and affine registration methods are compared. Further, segmentation methods for edge detection, thresholding, region grow and the picture points surrounding area are described. This thesis includes own method for CT images registration and liver vascular system segmentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Duspiva.pdfPlný text práce14,66 MBAdobe PDFView/Open
duspiva-v.pdfPosudek vedoucího práce728,9 kBAdobe PDFView/Open
duspiva-o.pdfPosudek oponenta práce705,81 kBAdobe PDFView/Open
duspiva-p.pdfPrůběh obhajoby práce331,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.