Title: Časově úsporný PID autotuner
Other Titles: Short Time PID Autotuner
Authors: Dostálek, Lukáš
Advisor: Schlegel Miloš, Prof. Ing. CSc.
Referee: Štětina Milan, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41531
Keywords: pid regulátor;momentový autotuner;rex controls s.r.o.;astatické systémy;matlab/simulink
Keywords in different language: pid controller;moment autotuner;rex controls s.r.o.;astatic systems;matlab/simulink
Abstract: Cílem této práce je navrhnout pro systémy s jednou dominantní časovou konstantou modifikaci momentového autotuneru, která výrazně sníží čas identifikačního experimentu. Navržená modifikace je otestována na množině apriorně přípustných systémů a vymezena oblast vhodného použití této metody. Je provedena analýza závislosti kvality identifikace na velikosti dominantní časové konstanty a její vliv na návrh PI a PID regulátoru. Dále jsou analyzovány možnosti rozhodování o vhodnosti navržené metody v reálném čase v rámci samotného autotuneru.
Abstract in different language: The aim of this work is to design a modification of the moment autotuner for systems with one dominant time constant to reduce significantly the time of the identification experiment. The proposed modification is tested on a set of a priori permissible systems. Furthermore, we define the area of suitable usage of this method. The dependence of the quality of identification on the size of the dominant time constant and its influence on the design of PI and PID controllers is analysed. In addition we discuss possibilities of real-time decision-making for using the results provided by this method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
dostalek-v.pdfPosudek vedoucího práce827,57 kBAdobe PDFView/Open
dostalek-o.pdfPosudek oponenta práce872,15 kBAdobe PDFView/Open
dostalek-p.pdfPrůběh obhajoby práce447,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.