Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLojek Antonín, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorSeidl, Zdeněk
dc.contributor.refereeAdamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
dc.date.accepted2021-5-20
dc.date.accessioned2021-05-31T13:42:04Z-
dc.date.available2020-3-11
dc.date.available2021-05-31T13:42:04Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-23
dc.identifier87472
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43455
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá postavením muže a ženy, jejich práva a povinností dle Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811 a zákona o právu rodinném č. 265/1949 Sb. Práce se zabývá několika okruhy ve vývoji těchto práv. Jedná se zejména o okruhy ve oblasti manželství, jeho uzavírání a ukončení, oblastí osobního postavení a právního jednání, péče o děti, oblasti dědického práva a majetkového práva. V druhé části práce se shrnují oblasti práva volebního, práva na vzdělání a práva pracovního.cs
dc.format57 s.(94 492 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectuzavírání manželstvícs
dc.subjectprávní postavení žencs
dc.subjectzměny právního postavení žencs
dc.subjectprávo na vzdělánícs
dc.subjectvolební právocs
dc.titlePrávní postavení muže a ženy dle AGBG z roku 1811 a Zákoníku o rodině z roku 1950cs
dc.title.alternativeLegal status of men and women under the AGBG of 1811 and the Family Code of 1950en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the position of men and women, their rights and obligations according to the General Civil Code of 1811 and the Act on Family Law No. 265/1949. The thesis deals with several areas in the development of these rights. These are mainly areas in the area of marriage, its conclusion and termination, areas of personal status and legal action, child care, areas of inheritance law and property law. The second part summarizes the areas of the right to vote, the right to education and labor law.en
dc.subject.translatedmarriageen
dc.subject.translatedlegal status of womenen
dc.subject.translatedchanges in the legal status of womenen
dc.subject.translatedthe right to educationen
dc.subject.translatedsuffrageen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seidl_diplomova_prace_2021.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
DP - Seidl Zdenek.pdfPosudek vedoucího práce650 kBAdobe PDFView/Open
OP - Seidl Zdenek.pdfPosudek oponenta práce612,18 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Seidl Zdenek.pdfPrůběh obhajoby práce262,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.