Title: Právní aspekty eutanázie v České republice
Other Titles: Legal aspects of euthanasia in Czech Republic
Authors: Pýchová, Tereza
Advisor: Vostrá Zuzana, JUDr. Ph.D.
Referee: Vnenk Vladislav, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43506
Keywords: eutanázie;asistovaná sebevražda;paliativní péče;právo na život;právo na sebeurčení;evropský soud pro lidská práva;zákon
Keywords in different language: euthanasia;assisted suicide;paliative care;right to life;right to self-determination;european court of human rights;law
Abstract: Diplomová práce se zabývá zmapováním institutu eutanázie v České republice. Diplomová práce vymezuje historii pojmu, definuje základní terminologii. Předestírá rozhodovací činnost Evropského soudu pro lidská práva, včetně právní situace v zahraničí odkud je možné čerpat inspiraci pro případnou právní normu použitelnou v českém prostředí. Je také vysvětlena minulá i současná situace v České republice.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the mapping of the institute of euthanasia in the Czech Republic. The diploma thesis defines the history of the term, defines the basic terminology. It presents the decision-making activity of the European Court of Human Rights, including the legal situation abroad, from where it is possible to draw inspiration for a possible legal norm applicable in the Czech environment. The past and current situation in the Czech Republic is also explained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_pychova_k_tisku.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Pychova HO.docxPosudek vedoucího práce22,97 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pychova VN.pdfPosudek oponenta práce34,73 kBAdobe PDFView/Open
Pychova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce293,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43506

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.