Title: Redesign modulu controlling v programu SAP
Other Titles: Redesign of the controlling module in the SAP program
Authors: Balgová, Tereza
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44685
Keywords: projektový management;projekt;plánování;riziko;analýza rizik;sap;controlling
Keywords in different language: project management;project;planning;risk;risk analysis;sap;controlling
Abstract: Diplomová práce popisuje konkrétní projekt, který je zpracován ve společnosti Aimtec. Autor práce byl po celou dobu trvání projektu přítomen na všech schůzkách, proto práce vychází z jeho osobních zápisů. Diplomová práce definuje projekt a jeho základní plány, které jsou potřebné k jeho úspěšné realizaci. Cílem práce je aplikace teoretických znalostí v oblasti projektového řízení, dále navržení a implementace změn v modulu CO v programu SAP pro společnost Intertell spol. s.r.o.
Abstract in different language: The diploma thesis describes a specific project, which is coordinated by the company Aimtec. The author of the work was present at all meetings throughout the project, so the work is based on personal records. The thesis defines the project and its basic plans that are needed for its successful implementation. The aim of the work is the application of theoretical knowledge in the field of project management, as well as the design and implementation of changes in the CO module in the SAP program for the company Intertell spol. s.r.o.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balgova - Diplomova prace.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Balgova_Tereza_V.pdfPosudek vedoucího práce219,92 kBAdobe PDFView/Open
DP_Balgova_O.pdfPosudek oponenta práce221,85 kBAdobe PDFView/Open
Balgova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce34,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.