Title: Návrh řídicího systému inspekčního autonomního vozidla
Other Titles: Control system design for autonomous inspection vehicle
Authors: Švec, Josef
Advisor: Flídr Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Neduchal Petr, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44784
Keywords: ros;ackermanův model řízení;hmi;inspekční robot
Keywords in different language: ros;ackerman model of control;hmi;inspection robot
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem řídicího systému inspekčního kolového robota s využitím softwarového rámce ROS. Úkolem robota je samostatně navštívit body zájmu, které je možné definovat ve vytvořeném uživatelském rozhraní. V práci je uveden kompletní popis použité robotické platformy, následuje matematický popis použitého robota, další část pojednává o sofwarovém rámci ROS a jeho využití pro řízení inspekčního kolového robota, dále je popsáno vytvořené uživatelské rozhraní. V závěru práce jsou shrnuty výsledky a znalosti získané během realizace řídicího systému.
Abstract in different language: This thesis deals with design of wheeled inspection robot control system using ROS framework. The task of the robot is to visit autonomously points of interest, which can be defined in the created user interface. The thesis contains a complete description of the used robotic platform, followed by mathematical description of used robot, the next part deals with the ROS software framework and its use for inspection robot, then the created user interface is described. At the end of this thesis there are summarized the results and knowledge gained during the implementation of the control system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_final.pdfPlný text práce5,55 MBAdobe PDFView/Open
svec-v.pdfPosudek vedoucího práce332,83 kBAdobe PDFView/Open
svec-o.pdfPosudek oponenta práce712,99 kBAdobe PDFView/Open
svec-p.pdfPrůběh obhajoby práce179,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.