Title: Vizuální identita existujícího subjektu
Other Titles: Visual identity of an existing institution
Authors: Košatka, Ondřej
Advisor: Ziegler, Zdeněk
Referee: Hrach, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4658
Keywords: jednotná vizuální identita;grafický design;logo;společnost;písmo;vizuální komunikace;jednoduchost;čitelnost
Keywords in different language: unified visual identity;graphic design;logo;company;writing;visual communication;simplicity;legible
Abstract: Moje diplomová práce na téma "Vizuální identita" je vhodně zvolena z mnoha souvisejících témat. Podle mého názoru jsou vizuální styly nejdůležitější součástí oblasti grafického designu všech společností a institucí a jejich propagace. Hlavním cílem mé práce je vytvořit jednotný vizuální styl pro prezentaci společnosti "NOODLETIME". Nedílnou součástí mé práce byl také návrh jednoduchého loga tak, aby reprezentovalo každou z částí této instituce, pomocí krabiček, sáčků, čínských hůlek, ubrousků, pravidel oblékání, obchodních a propagačních materiálů atd. Navržený vizuální styl společnosti Noodletime je jasný a čitelný. Jeho hlavním cílem je lehce rozeznat a snadno zařadit nejen společnost, ale také služby, které jsou zákazníkovi nabízeny. To je podstatou jednotného vizuálního stylu.
Abstract in different language: My diploma thesis "The visual style" is properly chosen from a number of related themes. In my opinion, visual styles are the most important graphic design area´s components of all companies and institutions and their promotion. The main aim of my work is to create uniform visual style for the presentation of "NOODLETIME" company. The simple logo was also created for each part of this institution representation as an integral part of this thesis. This means boxes, bags, chinese sticks, napkins, dress code, mercantile and promotional materials etc. Proposed visual style of Noodletime is clear and legible. Its main target is to distinguish and classify more easily not only the company, but also all services which are offered to customers. This is the core of the corporate identity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Kosatka - DP 2012.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Kosatka.pdfPosudek vedoucího práce133,92 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Kosatka.pdfPosudek oponenta práce214,65 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Kosatka.pdfPrůběh obhajoby práce124,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.