Název: Čidla vlhkosti a detektory sněhu
Další názvy: Humidity Sensors and Snow Detectors
Autoři: Smetana, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Petránková, Zuzana
Oponent: Lahoda, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5166
Klíčová slova: vlhkost;vzduch;vodní pára;rosný bod;senzor
Klíčová slova v dalším jazyce: humidity;air;water vapor;dew point;sensor
Abstrakt: Tato práce vznikla za účelem seznámení se s principy měření vlhkosti a detekce sněhu. Dalším bodem je popis konstrukčních řešení jednotlivých senzorů a detektorů. V následujícím textu naleznete rovněž přehled dnes používaných metod a prostředků. Dále se tato práce zabývá samotným návrhem a sestavením čidla vlhkosti pro venkovní použití. Návrh systému byl proveden v systému Formica. Vlastní konstrukční řešení je realizováno deskou plošných spojů, kde základním elementem je vlhkostní čidlo SHT 11 od firmy Sensorion, které komunikuje s mikrokontrolérem typu 89S52.
Abstrakt v dalším jazyce: This work was created for the purpose of familiarization with the principles of measurement of humidity and snow detection. Another point is the description of the various designs of sensors and detectors. Below you will also find an overview of methods used today, and resources. Furthermore, this work deals with the actual design and compilation of the humidity sensor for outdoor use. The system design was carried out of Formica. Custom design is realized by PCB, the main element is a humidity sensor SHT 11 from Sensorion company that communicates with microcontroller 89S52 type.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Smetana_Vojtech.pdfPlný text práce627,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040589_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040589_oponent.pdfPosudek oponenta práce325,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040589_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce147,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5166

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.