Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotná, Lenka
dc.contributor.authorRottenbornová, Zdeňka
dc.contributor.refereeAišmanová, Alexandra
dc.date.accepted2013-05-30
dc.date.accessioned2014-02-06T12:26:36Z-
dc.date.available2011-09-07cs
dc.date.available2014-02-06T12:26:36Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-17
dc.identifier50320
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7060
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou strachu a úzkosti v dětském věku, specificky v období adolescence. Přibližuje úzkostné poruchy, jejich typické znaky, možnosti diagnostiky a specifika pro dětské období. Nezapomíná ani na problematiku prevence a terapie či na vymezení nejznámějších a nejvlivnějším teorií úzkosti. Praktická část se s využitím dotazníkového šetření snaží odhalit výskyt úzkosti v populaci středoškoláků. Pro dokreslení problematiky je přidána kazuistika.cs
dc.format97 s., 6 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectAdolescencecs
dc.subjectstrachcs
dc.subjectterapiecs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectúzkostcs
dc.subjectúzkostné poruchycs
dc.titleÚzkostné poruchy v dětském věkucs
dc.title.alternativeAnxiety disorders of children´s ageen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with fear and anxiety in children, specifically during adolescence. Approaching anxiety disorders, their typical features, options and specific diagnosis for the child. Not forget the issue of prevention and therapy and to define the best-known and most influential theories of anxiety. The practical part is using the survey seeks to discover the incidence of anxiety in the population of high school students. To illustrate the issue is added to a case report.en
dc.subject.translatedAdolescenceen
dc.subject.translatedfearen
dc.subject.translatedtherapyen
dc.subject.translatedpreventionen
dc.subject.translatedanxietyen
dc.subject.translatedanxiety disordersen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Rottenbornova.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Rottenbornova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,59 kBAdobe PDFView/Open
Rottenbornova - oponent.pdfPosudek oponenta práce378,94 kBAdobe PDFView/Open
Rottenbornova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce117,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.