Název: Reklamní slogany v obchodní síti
Další názvy: Advertising slogans in business network
Autoři: Sikorová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Jiřina
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13091
Klíčová slova: reklamní text;slogan;reklama;klasifikace sloganů;adresát sloganů;efektivita reklamních textů;příprava sloganů;metodika testování
Klíčová slova v dalším jazyce: advertising text;slogan;advertisement;slogan classification;slogan recipient;effectiveness of advertising texts;slogan creation;testing methodology
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby a charakteristiky sloganů v obchodní síti. Práce je rozdělena na tři celky. V první hlavní kapitole jsou analyzovány - výchozí specifika reklamních textů, slogany jako základní kategorie reklamního textu a vybrané lingvistické zvláštnosti reklamních textů. Druhá kapitola je zasvěcena klasifikaci sloganů podle různých kritérií, a dále je zde uvedena charakteristika adresáta jednotlivých typů sloganů. Třetí část práce se zabývá efektivním zpracováním sloganů, základními a nejzávažnějšími vlivy na tvorbu sloganů.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the issue of creating advertising slogans and their characteristics in the trading network. The thesis is divided into three chapters. The first one contains analysis of the specifics of advertising texts, of slogans as an elemental category of an advertising text, and of some linguistic peculiarities of these texts. Second chapter is dedicated to the classification of slogans according to various criteria and a characterization of a final slogan recipient. Third chapter presents an effective elaboration of advertising slogans, main and crucial influences on the slogan creation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Sikorova_2014.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pos-Sikorova-Svob.pdfPosudek vedoucího práce261,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pos-Sikorova-Ryk.pdfPosudek oponenta práce151,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obh-Sikorova.pdfPrůběh obhajoby práce75,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13091

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.