Title: Reklamní slogany v obchodní síti
Other Titles: Advertising slogans in business network
Authors: Sikorová, Ivana
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13091
Keywords: reklamní text;slogan;reklama;klasifikace sloganů;adresát sloganů;efektivita reklamních textů;příprava sloganů;metodika testování
Keywords in different language: advertising text;slogan;advertisement;slogan classification;slogan recipient;effectiveness of advertising texts;slogan creation;testing methodology
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby a charakteristiky sloganů v obchodní síti. Práce je rozdělena na tři celky. V první hlavní kapitole jsou analyzovány - výchozí specifika reklamních textů, slogany jako základní kategorie reklamního textu a vybrané lingvistické zvláštnosti reklamních textů. Druhá kapitola je zasvěcena klasifikaci sloganů podle různých kritérií, a dále je zde uvedena charakteristika adresáta jednotlivých typů sloganů. Třetí část práce se zabývá efektivním zpracováním sloganů, základními a nejzávažnějšími vlivy na tvorbu sloganů.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the issue of creating advertising slogans and their characteristics in the trading network. The thesis is divided into three chapters. The first one contains analysis of the specifics of advertising texts, of slogans as an elemental category of an advertising text, and of some linguistic peculiarities of these texts. Second chapter is dedicated to the classification of slogans according to various criteria and a characterization of a final slogan recipient. Third chapter presents an effective elaboration of advertising slogans, main and crucial influences on the slogan creation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sikorova_2014.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Pos-Sikorova-Svob.pdfPosudek vedoucího práce261,72 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Sikorova-Ryk.pdfPosudek oponenta práce151,43 kBAdobe PDFView/Open
Obh-Sikorova.pdfPrůběh obhajoby práce75,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.