Title: Historický vývoj, růst a pozoruhodnosti města Haifa
Other Titles: Historical development, growth and remarkable places of Haifa
Authors: Krajčovičová, Petra
Advisor: Tydlitátová, Věra
Referee: Tarant, Zbyněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19050
Keywords: Izrael;haifa;historie;pozoruhodnosti;zajímavosti;bahájské zahrady;přístav
Keywords in different language: Israel;haifa;history;monuments;curiosities;bahá'í gardens;harbor
Abstract: Ústředním tématem této práce je popis historie, růstu a pozoruhodností města Haifa. V práci je popsáno geografické zařazení města, jeho první osídlení, historie středověku a novověku, dále je popsán vývoj města během světových válek a další část je věnována jeho pamětihodnostem. Práce si klade za cíl podat ucelený obraz o městě a to z různých hledisek. Především popis jeho vzniku, historie a růstu. Součástí tohoto celku je také přiblížení některých zajímavostí města, doplněné o fotografie.
Abstract in different language: The main topic of this bachelor thesis is a description of history, development and monuments of the city Haifa. The thesis contains information about geographical classification of the city, its first settlement, the medieval and modern history, afterwards the development of the city during the the world wars is described. The susequent part is devoted to its monuments and sights. The aim of this thesis is to provide an overall image of the city from various viewpoints. These are primarily the origins of the city, its history and development. Another part of this thesis comprise the curiosities of the city supplemented by photographs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Historie,rust a pozoruhodnosti mesta Haifa (2).pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-P. Krajcovicova-V.pdfPosudek vedoucího práce284,38 kBAdobe PDFView/Open
oponent-P. Krajcovicova-O.pdfPosudek oponenta práce375,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P. Krajcovicova.pdfPrůběh obhajoby práce117,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.