Název: Ruský jazyk na Ukrajině
Další názvy: Russian language in Ukraine
Autoři: Golovko, Vyacheslav
Vedoucí práce/školitel: Pešková, Michaela
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19926
Klíčová slova: ruský jazyk;vývoj ruštiny na ukrajině;ruština na ukrajině dnes;suržyk;dotazníkové šetření na ukrajině;ruština v ukrajinských masmédiích;statistika používání ruštiny;ruština v ukrajinské politice;ruština v ukrajinském showbyznysu
Klíčová slova v dalším jazyce: russian language;development of russian in ukraine;russian language in ukraine today;surzhyk;survey in ukraine;russian language in ukrainian mass media;statistics;russian language in ukrainian policy;russian language in ukrainian showbiz
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o problematice ruského jazyka na Ukrajině. Práce je rozdělena na dvě části. První teoretická část se zabývá historickým vývojem ruského jazyka na území Ukrajiny a příčinami vzniku současné jazykové situace. Věnovali jsme se zákazům na používání ukrajinštiny za posledních čtyři sta let. Bylo to období, kdy Ukrajina byla součásti Ruského impéria a později Sovětského svazu. V druhé části jsou obsaženy příklady dvojjazyčnosti v ukrajinských masmédiích (televize, noviny), v politice a showbyznysu. Druhá část je praktická, jsou zde uvedeny výsledky aktuálního dotazníkového šetření týkajícího se postavení ruského jazyka na Ukrajině, jehož se zúčastnili lidé ze dvou měst východní Ukrajiny.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with the issue of the Russian language in Ukraine. The work is divided into two parts. The first theoretical part deals with the historical development of the Russian language in Ukraine and the causes of the current linguistic situation. There were prohibitions on the use of Ukrainian in the last four hundred years. It was a period when Ukraine was part of the Russian Empire and later the Soviet Union. In the second part contains examples of bilingualism in the Ukrainian mass media (TV, newspapers), in politics and show business. The second part is practical, we present the results of actual questionnaire survey concerning the status of the Russian language in Ukraine, which was attended by people from the two towns of eastern Ukraine.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2015.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Posudek Golovko - Pesk. ved.pdfPosudek vedoucího práce610,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Posudek Golovko - Sov op.pdfPosudek oponenta práce694,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Obh Golovko.pdfPrůběh obhajoby práce256,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19926

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.