Title: Ruský jazyk na Ukrajině
Other Titles: Russian language in Ukraine
Authors: Golovko, Vyacheslav
Advisor: Pešková, Michaela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19926
Keywords: ruský jazyk;vývoj ruštiny na ukrajině;ruština na ukrajině dnes;suržyk;dotazníkové šetření na ukrajině;ruština v ukrajinských masmédiích;statistika používání ruštiny;ruština v ukrajinské politice;ruština v ukrajinském showbyznysu
Keywords in different language: russian language;development of russian in ukraine;russian language in ukraine today;surzhyk;survey in ukraine;russian language in ukrainian mass media;statistics;russian language in ukrainian policy;russian language in ukrainian showbiz
Abstract: Bakalářská práce pojednává o problematice ruského jazyka na Ukrajině. Práce je rozdělena na dvě části. První teoretická část se zabývá historickým vývojem ruského jazyka na území Ukrajiny a příčinami vzniku současné jazykové situace. Věnovali jsme se zákazům na používání ukrajinštiny za posledních čtyři sta let. Bylo to období, kdy Ukrajina byla součásti Ruského impéria a později Sovětského svazu. V druhé části jsou obsaženy příklady dvojjazyčnosti v ukrajinských masmédiích (televize, noviny), v politice a showbyznysu. Druhá část je praktická, jsou zde uvedeny výsledky aktuálního dotazníkového šetření týkajícího se postavení ruského jazyka na Ukrajině, jehož se zúčastnili lidé ze dvou měst východní Ukrajiny.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the issue of the Russian language in Ukraine. The work is divided into two parts. The first theoretical part deals with the historical development of the Russian language in Ukraine and the causes of the current linguistic situation. There were prohibitions on the use of Ukrainian in the last four hundred years. It was a period when Ukraine was part of the Russian Empire and later the Soviet Union. In the second part contains examples of bilingualism in the Ukrainian mass media (TV, newspapers), in politics and show business. The second part is practical, we present the results of actual questionnaire survey concerning the status of the Russian language in Ukraine, which was attended by people from the two towns of eastern Ukraine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2015.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek Golovko - Pesk. ved.pdfPosudek vedoucího práce610,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek Golovko - Sov op.pdfPosudek oponenta práce694,86 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh Golovko.pdfPrůběh obhajoby práce256,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.