Diplomové práce / Theses (KTV) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 397
Luboeinski, Luca Joshua
Zkoumání potenciálních vlivů pandemie COVID-19 na riziko závislosti na sportu u německých studentů sportovních věd

The global COVID-19 pandemic does not appear to have had an overall negative or positive effect on the prevalence of EA (Exercise Addicion) within the target population of German physical education students. Rather, the potential influence of the pandemic and its side effects and&#...

Paskovská, Vanessa
Účinky pedometrických intervencí na BMI, krevní tlak, krevní parametry a denní počet kroků u pacientů s diabetes mellitus 2. typu - metaanalýza

This work consists of two parts: In the first part, the most important theoretical principles of type 2 diabetes mellitus and the effect of physical activity on the health parameters of patients with T2DM are presented. The second part deals with the literature review and ...

Černý, Daniel
Metodická řada techniky jízdy a základní manipulace s monoski - instruktážní video

The thesis deals with the introduction of a methodical series of downhill skiing for people with disabilities from the perspective of ski assistants for disabled people. The theoretical part focuses on the definition of terms in relation to monoski, description of monoski, definit...

Suchánková, Anna
Preventivní cvičební program pro začátečníky v barefoot obouvání

This metodical diploma thesis focuses on how to minimaze potential musculoskeletal problems caused by transition to barefoot footwear. In the thesis anatomy of a human foot is described, as well as biomechanics of the load during walk and differences between load on the ...

Medková, Michaela
Překážkové dráhy v tělesné výchově na 1. stupni základní školy

The thesis deals with the development of motor abilities of students of younger school age. Obstacle courses, with their playful and fun form, are a suitable means for the development of students' motor skills. These are discussed in more detail in their own chapter. Obsta...

Osvald, Marek
Vztah pozice těla a silově explozivního výkonu

The qualification thesis is based on the topic "Relationship between body position and explosive power performance". The thesis is divided into theoretical and methodological parts. The theoretical part describes all aspects related to the research topic. The methodological part describes&#x...

Kreidlová, Barbora
Motorické kompetence a jejich rozvoj u žáka s PAS v hodině TV

The diploma thesis focuses on motor skills and their development in a student with autism spectrum disorder in TV lessons. In this work, I deal with basic knowledge about autism spectrum disorder. I am solving how to properly create and lead a TV lesson with a studen...

Pacandová, Simona
Všestranná pohybová příprava dětí mladšího školního věku se zaměřením na fotbal - metodická příručka formou webových stránek

The goal of the diploma thesis was to compile a methodical school handbook in the form of a website, which will serve as inspirational material for football coaches of preparatory categories, however, the magazine can also be used for regular or extracurricular physical education&#...

Šofranková, Aneta
Možnosti využití metody Functional Movement screen (FMS) pro diagnostiku pohybových vzorců v atletice

The diploma thesis deals with the method called Functional Movement Screen (FMS) in athletics, with which it is possible to diagnose the movement apparatus, specifically selected movement patterns. The aim of the work was the diagnosis and movement patterns of a selec...

Havel, Bohumil
Využití vybraných dat GPS pro posouzení individuálního herního výkonu ve fotbale

This work deals with the utilization of selected data from the GPS system to assess the individual performance of football players in the category of U19 FC Viktoria Plzeň. To obtain the data, I will use the Playertek application, designed for data collection from GPS chi...

Bluďovský, Martin
Komplexní příprava kulturisty na soutěž

In this thesis I have briefly described the history and development of bodybuilding. I introduced the Men's Physique category, which is gradually becoming very popular among beginners. I also discussed diet and supplementation to make the reader aware of the key functions of&#...

Vodička, Roman
Základy jízdy na K1 v terénech obtížnosti do WW3 (Interaktivní DVD)

The diploma thesis deals with the appropriate technique of driving on K1, processed in multimedia material. The theoretical part will deal with a brief history of the origin and development of white water riding. We define what the whitewater difficulty levels are. Bas...

Dědičová, Mirka
Úroveň motorických dovedností a objem pohybových aktivit žáků na Sokolovsku

The diploma thesis deals with the level of motor skills and the amount of physical activity of pupils in Sokolovsk. The theoretical part described the characteristics of children of younger school age, movement, physical activity and motor skills in children. In the research part,&...

Matasová, Dominika
Ovlivnění stavu plosky nohy u amatérských sportovců v rámci kompenzačního programu

This theses is focused on influencing the condition of the sole in amateur athletes with the application of a compensatory program. The goal of this thesis is to develop a compensatory program for athletes, its application to the target group and subsequent evalu...

Suchý, Martin
Analýza a komparace individuálního herního výkonu vybraných hráčů středové řady na fotbalovém Mistrovství světa 2022 v Kataru

In this thesis we analysed and compared individual game activities of Argentina, France, Croatia and Morocco midfield players at the 2022 FIFA World Cup in Qatar. Using the method of indirect observation, individual game activities of the observed players were recorded and analyzed ...

Košťálová, Andrea Isabella
Mezinárodní srovnání motorických schopností a florbalových dovedností ženských reprezentačních výběrů (Česká republika - Austrálie)

The diploma thesis deals with the international comparison of test results focused on motor abilities and floorball skills. The Czech floorball test battery was used to obtain the necessary results. The aim of the thesis is to compare the level of selected motor a...

Walenková, Klára
Aktuální stav zrakových funkcí u sportujících a nesportujících studentů Západočeské univerzity v Plzni

The diploma thesis focuses on the measurement of the current state of visual function of athletic and non-athletic students aged 19-25 years. A special Optotype Chart ETDRS was used as the main method of measuring visual acuity and supplementary questions related to vision, physica...

Eiseltová, Magdaléna
Pohybová aktivita adolescentů vybrané střední školy

The aim of the thesis is to explore the associations between adherence to physical activity recommendations and well-being in boys and girls. The research was conducted at the Gymnasium and Secondary School in Rokycany and included 35 girls and 23 boys, with an average age...

Mukenšnábl, Dalibor
Analytické šetření fyzické zdatnosti žáků základních škol pro podporu tělesného a duševního zdraví

The Diploma thesis will focus on the analytical investigation of physical fitness of pupils in school settings. The main aim of the investigation is the response to distance education and thus the decline in physical activities for the overall healthy development of the child. ...

Sluková, Tereza
Pohybové hry pro žáky staršího školního věku (webové stránky)

The diploma thesis is focused on movement games suitable for children of older school age. The main goal of the work is the compilation of a set of movement games for students of the mentioned development period and the subsequent creation of websites with the given ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 397