Diplomové práce / Theses (KTV) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 323
Přibáň, Jan
Motoricko-funkční sportovní příprava (webové stránky)

This diploma thesis deals with motor functional preparation from the point of view of particular practices. The diploma thesis aimed to create and document the correct performance of balancing, rotatory, toning, supporting, jumping-off, jumping, and landing preparatory exercises. In the first...

Šimánová, Petra
Ontogenetická specifika tréninku plavců různých věkových skupin

The diploma thesis deals with the individual specifics of training of swimmers of different ages. It presents what training plans for individual pupil categories and adolescents might look like. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with the definition...

Lavička, Antonín
Analýza příčin a efektivita střídání ve vybraných fotbalových utkáních evropských pohárů a Mistrovství Evropy

The thesis analyses the reasons for substitutions in selected football matches of the Champions League 2020/2021 and the European Championship 2020. The thesis aims to monitor the selected matches and to analyse effectiveness of the substitutions. Furthermore, to evaluate which players...

Filipčík, Petr
Zdravotně orientovaná pohybová aktivita seniorů

First half of theoretical part deals with the description of senior age. There is description of the difference between old age and ageing and also what changes a person will encounter during this period. Second half of the theoretical part is describing suitable physical acti...

Charvátová, Anna
Diagnostika a korekce vadného postavení nohy u dítěte v předškolním věku

The work is about diagnosis and correction of flat feet of child in preschool age. Work is divided into two main parts. The overview of theoretical knowledge is about ontogenesis of foot, care of baby foot, anatomy and pathology and risk factors of foot. The work is&...

Krušina, Václav
Komparace predikované a reálné tělesné výšky u hráčů fotbalu jako jedna z možností pro výběr herních postů

This thesis compares the differences between predictive body height and real body height of grown-up football players, who went through sports training of football club FC Viktoria Pilsen, specifically through category U13. The theoretical part is focused on research of different method ...

Břížďala, Tomáš
Vliv předchozí informace na výkon v testu dynamické posturální stability

This work discussed the influence of previous activating information on performance in the dynamic postural stability test. In the theoretical part we focused on the description of communication, priming, nervous system, activation levels, postural stability, balance and posturography. In the met...

Švecová, Michaela
Posilování středu těla jako základ sportovní přípravy (metodická příručka - webové stránky)

The Diploma thesis focuses on strengthening the body core in sports training with specialization on the children group of older school age (11-15 years) and on adolescent group (15-20 years). The goal of this thesis was to create a website containing a stack of exe...

Buštová, Kamila
Zimní výcvikový kurz na 1. stupni ZŠ, průzkum zájmu

The diploma thesis deals with the interest of parents and children of younger school age in the winter training course (skiing, snowboarding) at first grade of primary school. This diploma thesis contains a specific proposal for the implementation of a winter training course and&#x...

Horváthová, Kateřina
Žák s diabetem 1. typu při hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ

The main goal of my thesis was to find out how teachers of the first grade are informed about children with diabetes mellitus type 1 and how are pupils with diabetes approached in PE lesson. One of my tasks was to make a clear methodic manual which would he...

Kovařík, Vlastislav
Outdoorové aktivity vhodné do vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a zdraví (metodická příručka - webové stránky)

The aim of the thesis was to create a website which contains outdoor activities, that can be classify into the educational categories Human and health and Human and nature. For this purpose was create the collection of corresponding activities, which can be realized outside. T...

Hájková, Barbora
Možnosti manipulačních dovedností v psychomotorice u dítěte s poruchou autistického spektra

The diploma thesis deals with the possibilities of manipulation skills in psychomotricity by children with autism. The theoretical part provides a theoretical overview of the classification and description of ASD. The part is devoted to the description of the development in individual p...

Turhobr, Pavel
Teorie a metodika bruslení na 1. stupni ZŠ

The purpose of the thesis was to create a methodical material for primary school teachers on how to teach the basics of ice-skating and to put together an exercise plan for primary school students to learn ice-skating and to further improve their ice-skating technique. T...

Märzová, Lenka
Metodika goniometrie vybraných tělesných kloubů pro použití v tělovýchovné a sportovní praxi (videoprogram)

The thesis deals with the methodology of goniometry of selected body joints for use in sports and physical education practice. The main aim of this thesis is to make well-arranged and complete video program with the methodology of goniometry measurement to determine joint range...

Kosmáková, Nela
Zařazení žáků se specifickými potřebami do hodin tělesné výchovy na 1. stupni základní školy.

The diploma thesis is focused on pupils with special needs in physical education classes. The aim of the work was to determine the accessibility, the number of pupils with physical disabilities, the presence of a teaching assistant in disadvantaged children, the use of special ...

Britze, Marie - Luise
Vliv cesty do školy na obezitu a motorickou výkonnost u žáků čtvrté třídy základní školy v Chemnitz

The aim of this work is to investigate the effect of the way to and from school on the weight status and motor performance of fourth grade elementary school students in Chemnitz. The data come from the project "Comprehensive general educational examination - KOMPASS".�...

Geyer, Tina Nicole
Vyšetřování mozkové aktivity u zdravých probandů pomocí fNIRS v balančních úlohách na měřicích platformách: systematický přehled

Overall, it can be concluded that there have only been a few studies on this topic to date exist and therefore further studies are necessary. Brain activity during static and dynamic balance problems should be further explored in the future to get better and clearer insig...

Malinovská, Natálie
Kvalita motorických vzorů a možnosti její diagnostiky u dětí předškolního věku

Due to the increasing incidence of various types of dyspraxia and related diseases of the musculoskeletal system in the childhood and later in the adulthood, there is a need for broader research and standardized tests batteries to assess the condition of postural locomotor motor&#x...

Oschatz, Kristin
Technická podpora kontinence u urologicko-onkolických pacientů s karcinomem prostaty - pilotní studie k využití Pressure Air Biofeedback Systems (PAB)

x

Hörr, Annemarie
Věk jako faktor k implementaci podpory zdraví ve firmách na příkladu Helios kliniky Pirna GmbH

x

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 323