Title: "Soumrak" římské říše 378 - 410
Other Titles: "Nightfall" of the Roman Empire 378 - 410
Authors: Fronk, David
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24912
Keywords: římská říše;čtvrté století;stěhování národů;římští císaři;pozdní antika;krize císařství;rané křesťanství
Keywords in different language: roman empire;4th century;migration period;roman emperors;late antiquity;roman crisis;early christianity
Abstract: Římská říše se ve třetím století ocitla ve veliké krizi především zásluhou sérií občanských válek, které neblaze poznamenaly snad každou sféru mohutného impéria. Díky zásahům několika silných císařů se ve čtvrtém století podařilo situaci uklidnit, avšak ani značné reformní snahy nedokázaly zcela vyřešit potíže, kterým stát čelil. Roku 476 n. l. tak došlo ke zhroucení západořímské říše a skončila tak jedna velká kapitola evropských dějin. Obecně přijímané vysvětlení je, že se římský stát již zkrátka nedokázal ubránit hordám barbarů, které podnikaly útoky na hranice říše. Takové tvrzení je však značně zjednodušené, neboť je jasné, že samotné působení barbarského živlu by nedokázalo rozvrátit vládu impéria, které mělo jasnou civilizační převahu. Ve skutečnosti totiž obranyschopnost římského státu byla značně oslabena celou řadou vnitřních problémů, kterých barbaři pouze využili ve svůj prospěch.
Abstract in different language: Roman Empire found itself in the third century in great crisis. Series of civil wars influenced almost every aspect of the Roman state. There were several strong emperors who were able to improve the situation but after all in 476 AD the existence of the empire in the west came to an end. It is told very often that the death of this superpower was brought by the barbarians but this statement is too simple to justify the end of the mighty empire. Fact is that there were many inner problems which reduced Roman military power. This weakness gave a great opportunity to attack and barbarians did it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soumrak rimske rise 378-410.pdfPlný text práce808,57 kBAdobe PDFView/Open
FRONK - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
FRONK - oponent.pdfPosudek oponenta práce928,83 kBAdobe PDFView/Open
FRONK.pdfPrůběh obhajoby práce1,01 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.