Title: Formování svébytné identity migrantů z Banátu pomocí tanečních večerů
Other Titles: Formation of the unique identity of migrants from Banat through dance evenings
Authors: Mrázek, Ondřej
Advisor: Fatková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32959
Keywords: banát;společenské večery;reemigrace;kultura;multikulturismus;etnická identita;svébytná identita;etnicita
Keywords in different language: banat;social evenings;re-emigration;culture;multiculturalism;ethnic identity;unique identity;ethnicity
Abstract: V bakalářské práci se budu věnovat migrantům z oblasti Banátu, kteří nyní žijí v České republice. Zaměřím se na společenské akce, které organizují a na ně navázané formování svébytné identity pomocí terénního výzkumu a polostrukturovaných rozhovorů. Díky vytipovaným informátorům, kteří se daných akcí zúčastňují, budu zaznamenávat jejich průběh, přípravu a způsob financování.
Abstract in different language: In the bachelor thesis I will deal with migrants from Banat, who lives in the Czech Republic. I will focus on social events organized by them and the formation of their own identity through field research and semi-structured interviews. Thanks to the selected informants who participate in the events, I will record their progress, preparation and method of financing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Mrazek, Formovani svebytne identity banatskych Cechu .pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Mrazek_posudek vedouciho zari 2018.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Mrazek_posudek oponenta zari 2018.pdfPosudek oponenta práce676 kBAdobe PDFView/Open
Mrazek_prubeh obhajoby_zari 2018.pdfPrůběh obhajoby práce389,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.