Title: Byblos
Other Titles: Byblos
Authors: Krejčová, Lucie
Advisor: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Referee: Šašková Kateřina, Mgr. Th.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38174
Keywords: byblos;libanon;přední východ;féničané;námořní obchod;staré město
Keywords in different language: byblos;lebanon;middle east;phoenicians;maritime trade;old city
Abstract: Tato práce se zabývá historií města Byblos od počátků až do helénistického období. Podrobným popisem vymezeného období, obchodní vztahy i nadvládu okolních států. Práce dále popisuje archeologické vykopávky v této lokalitě a přiblížení nejdůležitějších staveb.
Abstract in different language: This thesis is written about the history of Byblos from its beginnings to the Hellenistic period - detailed description of the defined period, business relationships, and the domination of neighboring states. The thesis also deals with archaeological excavations in this locality and with a description of the most important buildings in Byblos.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krejcova V.PDFPosudek vedoucího práce130,43 kBAdobe PDFView/Open
Krejcova O.PDFPosudek oponenta práce240,95 kBAdobe PDFView/Open
Krejcova.PDFPrůběh obhajoby práce93,2 kBAdobe PDFView/Open
Bakalarska-prace 2019 - finalni verze.docxPlný text práce2,51 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.