Title: Problémy integrace autistických dětí do běžné školy
Other Titles: Problems of integration of children with autism spectrum disorders into ordinary schools
Authors: Husáková, Aneta
Advisor: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Szachtová Alena, PhDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39183
Keywords: autismus;integrace;kazuistika;poruchy autistického spektra
Keywords in different language: autism;integration;case;autism spectrum disorders
Abstract: Práce zkoumá problémy integrace vztahující se k dětem s poruchami autistického spektra do běžné školy. Zabývá se otázkami, jaké jsou výhody a nevýhody této problematiky. Práce obsahuje kazuistiky dvou chlapců základní školy a rozhovory s jejich rodiči a učiteli. Výsledky rozhovorů ukazují, jak integraci dětí s PAS vnímají rodiče a jak na ni pohlížejí učitelé. Odpovědi jsou vzájemně porovnávány a přispívají k zobecnění tohoto tématu.
Abstract in different language: The diploma theses deals with problems of integration of children of autism spectrum disorders into ordinary school. In the work are questions advantages and disadvantages of this issues. The diploma theses include case interpretation two boys of primary school and interwiews of parents and teachers. Results interwiews shows how integration childrens with PAS perceive parents and teachers. The answers are compared and contribute to generalize of this topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problemy integrace autistickych deti do beznych skol.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Husakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce94,42 kBAdobe PDFView/Open
Husakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce93,04 kBAdobe PDFView/Open
Husakova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce329,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.