Title: Jaký jsem učitel
Other Titles: What a teacher I am
Authors: Řehořová, Aneta
Advisor: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Referee: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40764
Keywords: sebehodnocení;učitel;základní škola;ideální učitel.
Keywords in different language: self-assessment;teacher;elementary school;ideal teacher.
Abstract: Diplomová práce se zabývá otázkou: Jaký jsem učitel. Je to otázka, na kterou hledá odpověď mnoho pedagogů. V této práci je uvedeno několik způsobů, které nabízejí možnost, jak to zjistit. Teoretická část se zaměřuje na osobnost pedagoga, samotnou profesi a také zde můžeme najít kapitolu, kde se rozebírá úspěšný učitel a doporučení do praxe. Poslední kapitola nabízí přímo metody pro získání zpětné vazby. Závěrem se můžeme podívat na výzkum, kde je využita jedna z možností zpětné vazby za účelem zjištění, jak být "ideálním" učitelem.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the question: What kind of teacher am I? It is a question that many educators are looking for answers to. There are several ways in this work that offer an opportunity to find out. The theoretical part focuses on the personality of the teacher, the profession itself and also here we can find a chapter where a successful teacher is discussed and recommendations for practice. The last chapter offers directly methods for obtaining feedback. Finally, we can look at research where one of the feedback options is used to find out how to be an "ideal" teacher.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaky jsem ucitel - Aneta Rehorova.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Rehorova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce635 kBAdobe PDFView/Open
Rehorova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Rehorova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce215,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.