Title: Návrh systému automatického řízení pohybu pro mechatronický model stolního fotbalu
Other Titles: Design of automatic motion control system for the mechatronic model of table football
Authors: Jandík, Martin
Advisor: Goubej Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Škarda Radek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41873
Keywords: stejnosměrný motor;návrh řídícího systému;kaskádní regulátor
Keywords in different language: dc motor;design of control system;cascade controller
Abstract: Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace systému automatického řízení pohybu pro mechatronický model stolního fotbalu. Úvodní část se zaměřuje na seznámení s problematikou a předkládá různé možnosti řešení daného problému. Druhá část popisuje rozdělení jednotlivých aktuátorů a jejich výhody nebo nevýhody. Třetí část sestavuje matematický model stejnosměrného motoru a představuje teorii řízení pomocí PID regulace i s jejími nedostatky. Na samotném závěru je popsáno řízení jednotlivých reálných regulačních smyček, kde je kladen důraz na agresivitu řízení. Výsledky z měření a modelu jsou nakonec srovnávány.
Abstract in different language: Main point of this bachelor thesis is the design and implementation of an automatic motion control system for a model of table football. The beginning part is focused to getting acquainted with issue and introduces different methods, how to solve this problem. The second part describes division of individual actuators and their advantages and disadvantages. The third part is designing mathematical model of DC motor and presents control theory of PID controller and its shortcomings. The last part describes control of individual control loops, where the emphasis is on the aggressiveness of the control. The results from the measurement and the model are compared in conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jandik Martin.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
jandik-p.pdfPrůběh obhajoby práce409,62 kBAdobe PDFView/Open
jandik-v.pdfPosudek vedoucího práce712,23 kBAdobe PDFView/Open
jandik-o.pdfPosudek oponenta práce677,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.