Title: Úzkostné poruchy v dětském věku
Other Titles: Anxiety disorders of children´s age
Authors: Rottenbornová, Zdeňka
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7060
Keywords: Adolescence;strach;terapie;prevence;úzkost;úzkostné poruchy
Keywords in different language: Adolescence;fear;therapy;prevention;anxiety;anxiety disorders
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou strachu a úzkosti v dětském věku, specificky v období adolescence. Přibližuje úzkostné poruchy, jejich typické znaky, možnosti diagnostiky a specifika pro dětské období. Nezapomíná ani na problematiku prevence a terapie či na vymezení nejznámějších a nejvlivnějším teorií úzkosti. Praktická část se s využitím dotazníkového šetření snaží odhalit výskyt úzkosti v populaci středoškoláků. Pro dokreslení problematiky je přidána kazuistika.
Abstract in different language: This thesis deals with fear and anxiety in children, specifically during adolescence. Approaching anxiety disorders, their typical features, options and specific diagnosis for the child. Not forget the issue of prevention and therapy and to define the best-known and most influential theories of anxiety. The practical part is using the survey seeks to discover the incidence of anxiety in the population of high school students. To illustrate the issue is added to a case report.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Rottenbornova.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Rottenbornova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,59 kBAdobe PDFView/Open
Rottenbornova - oponent.pdfPosudek oponenta práce378,94 kBAdobe PDFView/Open
Rottenbornova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce117,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.