Fakulta právnická / Faculty of Law

Podkomunity

49 items

Recent Submissions

Hrdina, Antonín
Katechismus římsko-katolického církevního práva (Nad jednou právní památkou)

In his article, the author focusses on the legal handbook of the former bishop of Paderborn Konrad Martin „Catechism of Roman Catholic Church Law“ (1875). Bishop Martin defends (in the middle of Bismarcks´Germany) the thesis about the inalienable rigt of the church to its own&...

Hromada, Miroslav
Aktuální otázky nároků z pracovních úrazů a nemocí z povolání

The article deals with current issues in the field of compensation for accidents at work and occupational diseases. On the one hand, it analyzes the recent decision of the Supreme Court, which defines the relationship between the Civil Code and the Labor Code. It also add...

Mach, Tomáš
Rizika sjednávání rozhodčích doložek a český právní řád

The article deals with the development of Czech case law in the field of arbitration, especially with the resolution of disputes by ad hoc arbitrators appointed by the appointing authority; in this sense, the article refers to the risks of development of Czech case law po...

Mach, Tomáš
Způsoby a hloubka zjišťování obsahu cizího (cizozemského) práva v českém civilním procesu

This article discusses the topic of proving foreign law in the Czech civil procedure in the light of case-law of the Supreme Court of the Czech republic. The piece analyses the shortcomings of courts that appear in decisions of the courts of lower instances, shortcomings ...

Mach, Tomáš
Elektronizace právních jednání a mezinárodní právo soukromé v české a slovenské republice v aplikační praxi přeshraničního právního styku.

This article focuses upon the arena of private international law from both the point of view of the Czech legal system and of the Slovak legal system in context of legal transaction conducted electronically. The article discusses how the two systems approach „conversion“ of pa...