Název: Řešení reálných problémů v průmyslových podnicích: Analýza, zefektivnění a řízení procesů ve společnosti Metla s.r.o.
Další názvy: Solving real problems in industrial factory: Analysis, increase in efficiency and management processes at company Metla s.r.o.
Autoři: Pařík, Vít
Vedoucí práce/školitel: Edl, Milan
Kudrna, Jiří
Oponent: Ottová, Michaela
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12271
Klíčová slova: štíhlý podnik;štíhlá výroba;efektivita;Řízení;proces;materiálový tok
Klíčová slova v dalším jazyce: lean enterprise;lean manufacturing;efficiency;direction;process;material flow
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na zvýšení efektivity pracovních procesů ve firmě Metla s.r.o. Na základě analýzy současné situace navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení výkonnosti a efektivity práce. Teoretická část obsahuje poznatky z oblasti průmyslového inženýrství. Praktická část zjišťuje pomocí analýzy současnou situaci a navrhuje řešení, která povedou ke zvýšení efektivity práce a zlepšení ekonomické situace společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is oriented on increase in efficiency of work processes in a company Metla s.r.o. Based on the analysis of present situation, it proposes measures to improve performance and effectiveness of the work. The theoretical part contains findings from the field of industrial engineering. The practical part analyses the present situation and proposes solutions that will lead to increase of efficiency in work processes and improve the economic situation in the organisation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Parik_DP.pdfPlný text práce4,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni_DP_Parik.PDFPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_DP_Parik.PDFPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba_DP_Parik.PDFPrůběh obhajoby práce701,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12271

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.