Diplomové práce / Theses (KMP) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 60
Brůhová, Miroslava
Meze práva na svobodu projevu v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva.

The diploma thesis deals with the limits of the right to freedom of expression in the case law of the European Court of Human Rights. It mainly describes freedom of expression on the Internet. It focuses on duties and responsibilities on the Internet.

Horvátová, Kateřina
Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku

The diploma thesis deals with the topic of arbitration in international trade. At the beginning of the diploma thesis, the author focuses on the approach to theoretical concepts, basic principles, advantages and disadvantages of arbitration. Subsequently, the work contains individual types o...

Kubáňová, Veronika
Legalita ozbrojeného zásahu Turecka v Sýrii z pohledu mezinárodního práva veřejného

This diploma thesis is devoted to the issue of the legality of the use of force in the Turkish offensive in Syria. The Turkish offensive in northern Syria has posed a number of challenges to the international law and can be analyzed on several levels. Given the ...

Matoušek, Adam
Dopady Brexitu z pohledu mezinárodního práva soukromého

Introduction to the concept of Brexit and its effects on the United Kingdom and the European Union. Determining the issue of Brexit's influence on private international law

Šťastná, Tereza
Imunity státních představitelů před cizí trestní jurisdikcí

The thesis focuses on the topic of immunities of state officials from foreign criminal jurisdiction. The stated goal of this work is to define whether the state can exercise jurisdiction over a foreign state official, especially with emphasis on the immunities that state officials&...

Nový, Marek
Komparace právní úpravy kupní smlouvy v České republice a Velké Británii

My diploma thesis on The comparison of the legal regulations of the purchase contract in the Czech Republic and Great Britain is divided into five parts. The first part, as an introduction to the issue, briefly characterizes the purchase agreement as such and at the same&...

Hlaváčová, Adéla
Mezinárodní přeprava po železnici

This thesis refers about the international carriage by rail. Author describes not only the brief historical development of carriage by rail, but also deals with the the currently applicable and acceptable legal regulations of carriage by rail in the Czech Republic, in the Federal&#...

Růžička, Karel
Právní úprava podnikání cizinců na území Rakouska

This paper examines the legislation rules regulating business activities of foreigners in Republic of Austria. It comprises seven chapters. The first chapter provides an overview of the demographic features of the Austria's population in respect to the population of foreigner nati...

Smitka, Lukáš
Mezinárodní licenční smlouvy

The diploma thesis focuses on the issue of the international license contract as a part of the commercial transactions in the international business. The aim of the thesis is to analyze particular aspects of the international license contract as sui generis contract with specific&#...

Stolejda, Matěj
Vyhlášení nezávislosti Kosova a uznání jako státu

The whole thesis is dedicated to Kosovo, especially its unilateral declaration of independence and its following recognition as a state from the perspective of international law. The thesis is based on arguments that both oppose and support Kosovo's independence. It also describes t...

Bugová, Barbora
Právní úprava podnikání cizinců na území České republiky

The diploma thesis, titled "The Legislation of Entrepreneurship by Foreign Citizens in the Czech Republic", is divided into four parts. We first define a set of basic terms used through the thesis such as "a foreigner", "an EU citizen and his family member"...

Tomeš, Miroslav
Právo na sebeurčení kurdského národa

Diploma thesis about Kurdish people and their right to self-determination. Thesis contains explanation of theoretical terms like nation, separatism. Briefly describes different areas of the world with separatistic ambitions. Main part of the work is about Kurdish people, their history, their ...

Kotrba, Jan
Úmluva o mezinárodní koupi zboží

The thesis deals with the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980), as called ad CISG. It is the most important international contract in the field of international sale of goods. CISG was signed in 1980 in Vienna and came&...

Mauricová, Ivana
Mezinárodní rozvod v právu Evropské unie a českém právu

This thesis is focused on the problematic of an international divorce with the main focus being on the European and Czech legislation. Firstly thesis is dedicated to the explanation of the terminology of divorces and general definition of a divorce in the international law. Fu...

Leták, Petr
Společnost v mezinárodním právu soukromém

The main goal of this thesis is to analyze the possibilities of cross-border mobility of companies across different jurisdictions. Attention is paid mainly to conflict of law issues. The thesis focuses on the two main criteria that have been applied in the Europe - the cr...

Proňková, Zuzana
Ochrana a podpora zahraničních investic a řešení investičních sporů

This master thesis deals with the topic of protection and promotion of foreign investments and the settlement of investment disputes. With regards to the constant intensification and acceleration of globalization and digitalization of international commerce, this topic remains very current. The&#...

Odložil, David
Mezinárodní licenční smlouvy

The thesis deals with international license agreements, license agreements according to national law, solving of disputes arising from international license agreements and the role of international license agreements within the music industry.

Čechura, Jan
Použití síly v mezinárodním právu a výzvy vedení války 21. století

In this diploma thesis I address the issue of prohibition of threat and use of force in international law and its unequivocal exceptions. The work deals with the historical development of the doctrine of bellum iustum and development of recourse to force in international relat...

Lhotáková, Anna
Smlouvy o právní pomoci v oblasti rodinného práva v ČR a ve Francii

In my thesis I tried to compare last, present and future bilateral conventions on legal assistance in the sphere of family law in the Czech Republic and in France. Private international law in the Czech Republic is based on one law and the French private international...

Tupá, Tereza
Právní pomoc ve styku s cizinou

The notion of judicial cooperation in civil matters can count many instruments. The thesis is particularly focused on cross-border service of judicial and extrajudicial documents and transmission of evidence. The purpose of the thesis is to compare the provisions of the Czech law, ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 60