Název: Hodnocení nákladovosti výroby topných těles
Další názvy: Costs evaluation of heating elements production
Autoři: Novikov, Konstantin
Vedoucí práce/školitel: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Šrajer Vladimír, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26637
Klíčová slova: náklady;kalkulace;normování;pracnost;hospodárnost;kermi s.r.o.;arbonia ag
Klíčová slova v dalším jazyce: cost;calculation;standardization;labor;economy;kermi s.r.o.;arbonia ag
Abstrakt: Cílem diplomové práce je hodnocení nákladovosti výroby topných těles. Konkrétně se jedná o porovnání nákladů výroby původní výrobní jednotky ve společnosti Arbonia AG ve Švýcarsku a nové výrobní jednotky v Kermi s.r.o. ve Stříbře. Práce se skládá ze 4 hlavních částí. První je spíše teoretická a zabývá se výběrem vhodných metod pro měření spotřeby práce a kalkulaci nákladů výroby. Dalším bodem je analýza nákladovosti původní výrobní jednotky. Následuje analýza nové výrobní jednotky, vytvoření nových norem a zjištění nákladů výrobního úseku. Poslední částí je porovnání vlastních nákladů výroby obou výrobních jednotek a kalkulace nákladů průměrných kusů.
Abstrakt v dalším jazyce: Aim of this thesis is cost evaluation of heating elements production. Specifically, it means costs comparison of original production unit in the company Arbonia AG in Switzerland and new production unit in Kermis.r.o. in town of Stříbro. This work consists of 4 main parts. The first one is rather theoretical and deals with selection of suitable methods for labor consumption measurement and production costs calculation. Next part contains cost analysis of original production unit. Followed by analyzing of new production unit, creating new standards and cost differences detection. The last part includes cost comparison of both production units and average pieces costing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Novikov.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Novikov.pdfPosudek vedoucího práce583,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Novikov.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby_DP_Novikov.pdfPrůběh obhajoby práce903,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26637

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.