Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 410
Mezhuev, Georgy
Pocit domova v životě ukrajinských uprchlíků

This paper focuses on the practices that help Ukrainian refugee teenagers create a feeling of home in Pilsen and analyzes these practices in the broader context of social and political conditions. The study is based on the triadic constellation of home framework and a multisen...

Fišerová, Magdaléna
Narativní dimenze archeologického terénního výzkumu v České republice: kolektivně sdílená vyprávění českých archeologů a archeoložek

The Bachelor thesis will analyze the verbal folklore of archaeologists in the Czech Republic, namely collectively shared anecdotes, rumors and contemporary rumors associated with archaeological field investigations circulating in topical oral transmission, which are part of the collective memory of&#x...

Hůlková, Petra
New Age a životní styl v moderní době

This dissertation describes and interprets the diversity of people who are part of community of the contemporary alternative spiritual movement (New Age). The dissertation is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part describes to the development, perception and ...

Vašková, Anna
Sociální a kulturní aspekty psychedelické zkušenosti

The bachelor's thesis is devoted to the social and cultural aspects of the psychedelic experience. The aim of my thesis is to find the possible influence of psychedelics on the space where they are used. In the theoretical part, I focus on the notion of psychedelic&#x...

Fúdorová, Kateřina
Utváření vztahů spřízněnosti v pěstounství

The theoretical part of the thesis defines basic concepts related to foster care in the Czech Republic. The practical part aimed to map the process by which kinship bonds are formed and function. I identify similarities and differences in the emerging relationships and emotional&#x...

Petrův, Alžběta
Dětské exekuce optikou sociální újmy

This work aims to characterize and describe the phenomenon of child de depts through the lens of social harm, based on individual stories from respondents. It utilizes the theory of social harm as a foundational theoretical framework that allows for the explanation of causes a...

Hozmanová, Veronika
Odliv mozků z Libanonu se zaměřením na komunitu libanonských přistěhovalců v ČR

The aim of this bachelor thesis is to introduce and analyse the situation of a selected group of Lebanese immigrants in the Czech Republic. Specifically, it focuses on the social integration of educated and highly skilled Lebanese who have left amidst the deteriorating economic...

Novák, David
Pojetí čarodějnic a čarodějnických procesů českou etnografií do r. 1989

The bachelors' thesis deals with the ways of comprehension of witchcraft and the witch trials of the early modern era by the Czech ethnography and historiography from the Central-European Enlightenment era, up until 1989 when it was examined by the normalisation ethnography and ...

Paterová, Monika
Pojetí daru a reciprocity v současné české společnosti

The thesis deals with the concept of gift and reciprocity in the Czech modern society with a focus on intergenerational comparison. The aim of the bachelor thesis is to find out if the gift exchange works the same way in family, among friends and towards strangers. A...

Mochanová, Adéla
Databáze a dostupnost sbírkových předmětů k výzkumným účelům

The bachelor's thesis researches the issue of availability of physical collections and materials for study purposes in person or in online databases. I also examine the change in availability over the years, the database of collections and found unexhibited artefacts and finds. Spec...

Machová, Adriana
Menstruace z evoluční perspektivy

This paper summarizes the evolutionary evidence regarding the menstruation cycle and its possible link with the frequent development of cancer of reproductive organs, especially breast cancer. The number of menstruation cycles varies in different human populations. By compering these frequencies...

Klečková, Linda
Transformační proměny centrální části Prahy po roce 1989

The city is a geographical system characterized by the greatest spatial concentration of social activities, as well as the unprecedented speed and depth of their changes. The aim of this thesis is to capture the changes in the spatial structure of the capital after 1989&...

Maříková, Marie
Novopohanství a každodenní život

The bachelor thesis aims to examine how Wiccans integrate their faith and practices into everyday life and how this integration is reflected in their social norms and values. It examines the topics of community, rituals, and personal identity of practitioners. After describing the ...

Jolicoeur, Martina
Kulturní adaptace styčného důstojníka pro migraci a doklady během jeho působení v zahraničí

The primary objective of this research is about the problematic of acculturation of liaison officers who have been deployed in foreign countries. Whether they are able to adapt to the different living conditions and culture, especially in the short term period. Also how they a...

Příhoda, David
Perspektivy vývoje života v obcích Tachovska

The bachelor's thesis aims to reflect the issue of amenity migration from an ethnographic point of view on the example of several municipalities in the Czech-German border area in the Tachov region. As part of the empirical investigation, special attention was paid to the ...

Hofmanová, Martina
Sociální identita foodies na internetových sociálních sítích

This bachelor's thesis focuses on Czech foodies on the Internet social network Instagram and their self-presentation. The work analyzes the photos of selected users and finds out who foodies are, how they present themselves, how they communicate through photos of food and what ...

Kalinová, Kristýna
Každodenní aspekty a stigmatizace sluchově postižných osob

This thesis deals with the problem of everyday reality, stigmatization, discrimination and social exclusion of hearing impaired people in mainstream society. The aim of the thesis is to evaluate and clarify to what extent deaf feel excluded, stigmatized and discriminated against from th...

Jungmannová, Zuzana
Reprezentace minoritní etnické příslušnosti v českých komediích

This bachelor thesis deals with the analysis of depictions of Roma and Vietnamese in Czech cinematography since 1989. The research set includes Czech movies, TV series or just episodes from the TV series. The thesis focuses on how Roma and Vietnamese are represented in Czech&#...

Vlasáková, Anna
Soužití ruských a českých obyvatel ve městě Karlovy Vary

The subject of this bachelor thesis is the interpretation of the presence of Russian community in Karlovy Vary from its inhabitants' point of view. In the form of a case study it illustrates the views and opinions on Russian citizens including historical awareness and focu...

Tengler, Marek
Mytická představa o ženském revenantovi na britských ostrovech a ve střední Evropě: Komparativní pohled

This thesis focuses on the description and comparison of two popular mythical creatures known as revenants, specifically the Irish banshee and the continental European White Lady.

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 410