Diplomové práce / Theses (KPS) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 197
Kunášek, Daniel
Cesta k úplnému lidství ve vzdělávání

The work is focused on a holistic approach to man, especially Comenius's approach to full humanity and the relevance of some of his ideas, which can lead to the enrichment of today's education. It provides a list of Comenius' anthropology, which aims to lead man&#x...

Edrová, Marie
Syndrom vyhoření

The diploma thesis is focused on burnout syndrome and its symptoms in primary school teachers during a pandemic of coronavirus. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The first part deals with burnout syndrome, there is its definition, types, phases,&...

Lamlechová, Karolína
Postoje učitelů 1. stupně ZŠ k dětem trpícím PAS

The diploma thesis is focused on the attitudes of primary school teachers to the integration of pupils suffering from autism spectrum disorder. The work is divided into a theoretical part and a practical part. The first 3 chapters of my work form a theoretical part, which...

Ševčíková, Natálie
Žák s poruchou autistického spektra a jeho postavení ve třídě

This diploma thesis deals with the inclusion of a pupil with autism spectrum disorders in the class team. We look at the issue on the basis of theoretical knowledge, which is the characteristic manifestations of people with autism spectrum disorders, their education and the pr...

Marcová, Kateřina
Postoje žáků mladšího školního věku k učiteli

Presented diploma thesis deals with the attitudes of younger pupils at primary school towards the teacher. The theoretical part is focused on defining the basic concepts that are related to the topic of the presented work. It is further characterized by the aspects of attitude...

Šperlínová, Miroslava
Problematika neurotičnosti dětí na 1. stupni ZŠ

This diploma thesis deals with the issue of neuroticism of children at the primary school. The work is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part defines the term "neurosis" and describes the individual neurotic disorders, their aetiology and symptomatolo...

Mrázková, Pavla
Psychohygiena učitele 1. stupně

The diploma thesis deals with the psychohygiene of a teacher at the first level. In the theoretical part we get through the issue of stressors, stress, burnout syndrome to the importance of psychohygiene. As this part applies not only to teachers, but also to the entire&#...

Štroblová, Veronika
Empatie učitele s žákem s epilepsií

The diploma thesis focuses on finding differences in the perception of quality of life between children with epilepsy and their teachers. Next to that, how teachers perceive the characteristics of children with epilepsy. Some characteristics are compared with real test findings. The wor...

Topitschová, Lucie
Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (ZŠ, SŠ)

The thesis addresses the issue of the inclusion of other-language pupils in the environment of Czech education system within the primary and secondary school, the challenges that this process is accompanied by, the forms of support measures currently available to us, as well as...

Řehořová, Aneta
Jaký jsem učitel

The diploma thesis deals with the question: What kind of teacher am I? It is a question that many educators are looking for answers to. There are several ways in this work that offer an opportunity to find out. The theoretical part focuses on the personality of ...

Moulisová, Nikola
Výskyt a řešení šikany na základní škole

This thesis investigates the extent to which teaching staff encounter with bullying, what types of bullying and how they are generally prepared to deal with possible bullying. The first part of the thesis is devoted to theoretical knowledge about bullying, dealing with the theory&#...

Zálomová, Tereza
Nadané dítě na 1. stupni ZŠ

This diploma thesis deals with the integration of gifted students into the educational system and their inclusion in the common classroom. The thesis is focused on classroom relationships where there are gifted students, on the overall climate of the class and on the teacher´s ...

Vernerová, Adéla
Výchova ke zdraví na 1. stupni ZŠ

The diploma thesis is focused on teaching health education at the 1st grade of primary school. The work first discusses the content of health education. Another part of the thesis consists of examining the curriculum document RVP with regard to health education at the first&#x...

Brožová, Lenka
Ideální učitel očima žáků prvního stupně základní školy

The diploma thesis concetrates on the questions connected with the personality of the teacher particullary on the vision of an ideal teacher from the pupils point of view. The theoretical part describes the teacher as a personality, processes the typology of the teacher,his profess...

Husáková, Markéta
Stres a úzkost začínajících učitelů

The thesis deals with stress and anxiety of beginning teachers. The topis is divided into a theoretical part, which includes the development of the teaching profession, characteristics of stressors and describes the emotions of teachers at the beginning of their profession. The practica...

Švecová, Kamila
Postoje učitelů k inkluzi dětí s poruchami autistického spektra

The presented Thesis is focused on The inclusive education of children with autistic spectrum disorders at primary school. Thesis is divided into two parts. There is theoretical part and practical part. In theese chapters, the reader is acquainted with autistic spectrum disorders, inclu...

Suková, Tereza
Přehledová studie výzkumů rozhodovacích procesů

This diploma thesis at first focuses on characteristics of decision-making and decision-making process. The next part of the thesis is the overview study of research of decision-making process. This part is divided into summary and content section. The summary section charts research of...

Kalousová, Denisa
Specifika výuky jazyků na 1. stupni ZŠ u žáků s poruchami autistického spektra

This master's thesis covers the problematics and specifications of foreign language teaching methods for primary school pupils suffering from autism spectrum disorders and is based on qualitative research methods. The main goal of this paper is to gather teachers' profe...

Husáková, Aneta
Problémy integrace autistických dětí do běžné školy

The diploma theses deals with problems of integration of children of autism spectrum disorders into ordinary school. In the work are questions advantages and disadvantages of this issues. The diploma theses include case interpretation two boys of primary school and interwiews of parents...

Londová, Jaroslava
Vliv žáků s nežádoucími projevy chování na sociální klima třídního kolektivu

Two main goals of this thesis were to conduct a survey of a class climate in a regular elementary school (while observing its development) and to decide whether a pupil showing risk behaviour can influence the climate. In the theoretical part of my thesis I focus&#x...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 197